Penktadienį bus pagerbti žuvusieji darbe

Konferencijos darbotvarkė:


1.Sužalotų ir žuvusių darbe situacijos apžvalga Lietuvoje, lyginant su ES valstybėmis
Mindaugas Pluktas, Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius


2.Profesinių sąjungų vaidmuo, užtikrinant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas
Romas Turonis, LPSK;Petras Grėbliauskas, LPS “Solidarumas”; Vilhelmas Čekuolis, LDF


3.Darbdavių požiūris į saugių ir sveikų darbo sąlygų darbuotojams sudarymą.
(Jonas Guzavičius,UAB “Kauno liftai” generalinis direktorius)


4.Socialinis dialogas ES ir Lietuvoje užtikrinant įmonėje saugias ir sveikas darbo sąlygas
(Rimantas Kumpis, ES Ssaugos darbe patariamojo  komiteto atstovas)


5.Europos Sąjungos ir Lietuvos įstatyminė bazė užtikrinant įmonėje saugias ir sveikas darbo sąlygas (Jolanta Cinaitienė, LPSK teisininkė)


6.Diskusijos, rezoliucijų priėmimas

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!