Derybose su vyriausybe profsąjungos pateikė savo siūlymus į būsimą indeksavimo įstatymą

Pirmajame posėdyje profesinių sąjungų, Finansų ministerijos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai aptarė darbo užmokesčio ir socialinių išmokų indeksavimo kriterijus. Taip pat darbo grupės išklausė viena kitos pozicijas dėl darbo užmokesčio ir socialinių išmokų indeksavimo įstatymo nuostatų.


Jau pirmojo susitikimo metu buvo sutarta dėl skubiausiai ir realiausiai įgyvendinamos galimybės įstatymu įtvirtinti kriterijus bei tvarką, pagal kurią būtų indeksuojami minimalūs darbo užmokesčio ir socialinių išmokų dydžiai.


Antrajame posėdyje A.Kvedaravičius pateikė profesinių sąjungų siūlymus minėtam įstatymui: indeksavimas turėtų priklausyti nuo infliacijos dydžio, t.y. indeksuoti mažiausiai tiek, kiek pasirinktu laikotarpiu buvo infliacija.


A.Kvedaravičiaus nuomone, indeksavimo mechanizmas galėtų pradėti veikti nuo 2008 m. „Vyriausybės programoje teigiama, kad 2008 metais minimali mėnesinė alga bus 800 litų, tad mums dabar reikia susitarti, kaip tai bus daroma ir iš viso ar bus daroma“,- sakė A.Kvedaravičius. O profesinės sąjungos siūlo, kad nuo 2006 m. liepos, kai MMA padidės iki 600 litų, MMA kas pusmetį būtų didinama po 50 litų.


Profesinės sąjungos reikalauja padidinti minimalų gyvenimo lygį (MGL) iki skaičiuojamojo MGL – 217,4 litų, tačiau, pasak A.Kvedaravičiaus, verčia susimąstyti tai, kad MGL susietas su daug kuo, o labiausiai jaudina įmokos, priklausančios nuo MGL (pvz., įmokos aukštąjį mokslą ar baudos). Todėl profsąjungų derybininkai Socialinių reikalų ir darbo ministerijos paprašė padaryti sąrašą, kokie išmokų ir įmokų dydžiai priklauso nuo MGL.


Darbo federacijos atstovė J.Švedienė taip pat paminėjo bazinės mėnesinės algos (BMA) problemas, nes net ir didinant MMA, visai nereiškia, kad atlyginimai kils pedagogams, medicinos darbuotojams.


Nutarta išnagrinėti profesinių sąjungų siūlymus ir duoti laiko darbdavių organizacijoms, kad parengtų savo siūlymus dėl Darbo užmokesčio ir socialinių išmokų indeksavimo įstatymo. Kitas derybinių grupių susitikimas numatytas balandžio 27 dieną.


Profesinės sąjungos reikalauja, kad Vyriausybė iki realios skurdo ribos, siekiančios 326 litus, padidintų neapmokestinamąjį pajamų dydį, valstybės remiamas pajamas bei bazinę pensiją, o minimalų gyvenimo lygį (MGL) iki skaičiuojamojo MGL – 217,4 litų.


Padidintą MGL naudoti socialinių pašalpų dydžio apskaičiavimui bei įstatymu įtvirtinti minėtų minimalių dydžių indeksavimo kriterijus ir tvarką.


Taip pat reikalaujama garantuoti darbo užmokesčio ir socialinių išmokų indeksavimą pagal vartojimo kainų didėjimą arba bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą, atsižvelgiant į tą rodiklį, kuris auga sparčiau, įstatymu įtvirtinti kriterijus ir tvarką, pagal kurią būtų indeksuojamas darbo užmokestis bei įvesti progresyvinius gyventojų pajamų mokesčio tarifus.


Profesinės sąjungos yra sudariusios tris darbo grupes, kurios derėsis su Vyriausybe dėl socialinių garantijų padidinimo, darbo užmokesčio ir socialinių garantijų indeksavimo kriterijų ir tvarkos bei neapmokestinamojo pajamų dydžio padidinimo ir jo indeksavimo kriterijų bei tvarkos.


Kiekvieną darbo grupę sudaro po tris atstovus iš Profesinių sąjungų konfederacijos bei po vieną atstovą iš profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Lietuvos darbo federacijos.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!