Pramonės profsąjungos rengia konferenciją „profsąjungos kaip rinkos institucijos vaidmens stiprinimas“

Pranešimus konferencijoje skaitys Vilniaus universiteto ir Socialinių tyrimų instituto dr.doc. Romas Lazutka (Profesinių sąjungų vaidmuo darbo rinkos efektyviam funkcionavimui), VU Teorinės ekonomikos katedros vedėjas prof. Povilas Gylys (Lietuvos profesinių sąjungų galios politinėje – ekonominėje sistemoje) ir LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė (LPSK ateities uždaviniai). Taip pat numatoma diskusija „Kaip pasiekti norimo rezultato kolektyvinėse sutartyse“, kurioje patirtimi galės pasidalyti įvairių pramonės šakų atstovai.