Profsąjungų ir socdemų jaunimas surengė piketą protestuojantiems prancūzijos studentams palaikyti

Pikete dalyvavo per 20 žmonių iš LPSK Jaunimo centro (JC) ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos. Profsąjungininkams vadovavo JC koordinatorė Ramunė Motiejūnaitė, jauniesiems socdemams – žinomas jų lyderis Vilniaus miesto tarybos narys Juras Požela.


Piketuotojai laikė plakatus su užrašais “Ne – pirmai įdarbinimo sutarčiai”, “Jaunimas – ne šiukšlės”, “Ne – jaunimo diskriminacijai, taip – socialiniam saugumui”, “Laisvė, lygybė, brolybė”.


Šiandien Prancūzijoje vyksta jau penktoji “visuotinės mobilizacijos” banga, į gatves išėjo studentai moksleiviai, visoje šalyje vyksta streikai. Jaunimą palaiko visos Prancūzijos profsąjungos bei kairiosios partijos.


Surengti demonstracijas prie savo šalyse esančių Prancūzijos ambasadų profsąjungas paragino Europos profesinių sąjungų konfederacija. Ši tarptautinė organizacija, kuriai priklauso ir LPSK, vienija virš 60 mln. narių iš 34 Europos šalių.


LPSK Jaunimo centras ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, solidarizuodamiesi su Prancūzijos bičiuliais ir palaikydami juos kovoje prieš dešiniųjų vyriausybės bandymus sunaikinti socialinės valstybės laimėjimus, kovo mėnesio pabaigoje pagrindinei Prancūzijos studentų organizacijai (UNEF) išsiuntė palaikymo raštą.