Kairysis lietuvos jaunimas solidarizuojasi su kolegomis prancūzijoje

Pasak Prancūzijos vyriausybės, tokia iniciatyva paskatintų įdarbinti daugiau jaunų žmonių ir sumažintų jų nedarbo lygį. Tačiau akivaizdu, kad toks darbo santykių liberalizavimas nesukurs papildomų darbo vietų ir bus naudingas tik darbdaviams, kurie nepraleis progos tuo pasinaudoti.


Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (LSDJS) ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) Jaunimo centras solidarizuojasi su Prancūzijos bičiuliais ir palaiko juos kovoje prieš dešiniųjų vyriausybės bandymus sunaikinti socialinės valstybės laimėjimus.


Prancūzijos dešiniųjų vyriausybė nesugeba rasti deramo atsako globalizacijos diktuojamiems iššūkiams. Šiandien vyriausybės daromos klaidos įtakos ateities kartų gyvenimo kokybę. Jaunimas neprivalo ir nesiruošia taikstytis su tokia situacija.


Kviečiame pažangiąsias visuomenės jėgas solidarizuotis ir prisijungti prie masinių protestų Prancūzijoje, kviečiančių ministrą pirmininką D. de Vilipeną atšaukti prieštaringai vertinamą įstatymą. Nerimaujame, kad Prancūzijos vyriausybės nevykęs bandymas netaptų tradicija visoms konservatyvioms vyriausybėms ES šalyse taip spręsti pačių sukurtas problemas.


Žmogus gali pilnavertiškai ir oriai gyventi tik būdamas socialiai saugus. LSDJS ir LPSK Jaunimo centras pasisako už Europos socialinį modelį, kuris yra vienintelis būdas vystytis darniai ir solidariai visuomenei.