Valdyboje – diskutuota ir apie lpsk suvažiavimą

Valdyba nusprendė, jog pasiūlymus kokie nutarimai ir rezoliucijos bus priimti suvažiavime būtina pateikti iki balandžio 1 dienos.


Į suvažiavimą nuspręsta pakviesti aukščiausius šalies vadovus, buvusį LPSK pirmininką, Seimo narį A.Sysą, socialdemokratų frakcijos seniūną J.Oleką, Solidarumo, Darbo federacijos bei darbdavių organizacijų vadovus.


Valdybai buvo pristatyti projektas „Sedvita“ (sektorinių dvišalių tarybų steigimas bei jų veiklos intensyvinimas) ir projektą, kuriam skirta lėšų iš valstybės biudžeto pristatė. Pastarojo projekto sutartį pirmadienį (kovo 20 dieną) pasirašė LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas ir Trišalės tarybos sekretorius Mindaugas Kuraitis.


Primename, kad LPSK socialinės partnerystės plėtojimui iš Europos socialinio fondo atiteks beveik 1,4 mln. litų. Ši suma skirta LPSK projektui „Sedvita“ įgyvendinti. Projektas bus vykdomas iki 2008 metų birželio mėnesio.


LPSK kartu su pagrindiniu projekto partneriu Lietuvos pramonininkų konfederacija paramą naudos darbuotojų ir darbdavių atstovų mokymui, socialinio dialogo būdu atstovauti darbuotojus ir darbdavius sektoriniu lygmeniu.


Per artimiausius metus planuojama organizuoti mokymus darbo teisės, ekonomikos, darbų saugos, kolektyvinių derybų, bendravimo meno bei socialinio dialogo strategijos klausimais. Taip pat bus rengiami anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo kursai.


Projektas „Sedvita“ turėtų paskatinti socialinius partnerius pradėti šakinių kolektyvinių sutarčių derybas ir jų pasirašymą. Taip pat projektu siekiama skatinti ir kolektyvinių sutarčių pasirašymą įmonių ir organizacijų lygmeniu, kad kolektyvinėmis sutartimis būtų ginama didesnė dalis Lietuvos darbuotojų.


LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė pristatė Konfederacijos darbo planą II ketvirčiui. Paspaudę nuorodą rasite LPSK darbo planas II ketvirčiui.  


Taip pat valdybos nariai buvo informuoti apie kovo 21 dieną LPSK rengiamą profsąjungų dieną Kaune ir regionų atstovų bei šakų pirmininkų diskusiją, kuri planuojama kovo 30-31 dienomis, Dubingiuose.