Antradienį kaune rengiama profsąjungų diena (atnaujinta)

Vėliau, Kauno darbo biržos Jaunimo darbo centro patalpose, Ožeškienės g. 37, rengiama konferencija „Trišalio bendradarbiavimo problemos ir perspektyvos Kaune“. Pranešimus skaitys: profesinių sąjungų, savivaldybės, darbdavių, Darbo biržos, Valstybinės darbo inspekcijos bei Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos atstovai.


Profsąjungininkai ketina aplankyti įmones ir susitikti su jų darbuotojais, kur nėra profesinių sąjungų ir kur jos veikia.


Profsąjungų dieną užbaigs diskusija su Kauno profsąjungos akyvu, kurios metu bus aptariamos problemos su kuriomis susiduria profesinių sąjungų pirmininkai, organizuodami darbą vietose.


KONFERENCIJA
“Trišalio bendradarbiavimo problemos ir perspektyvos Kaune”
2006-03-21
Kaunas


 


9.30-10.00  Dalyvių registracija


10.00-10.15 Trišalės partnerystės regionuose situacija ir problemos
                     Artūras Černiauskas – LPSK pirmininkas


10.15-10.30 Trišalis bendradarbiavimas respublikoje
                    Algirdas Kvedaravičius – LPSK pirmininko pavaduotojas, LR Trišalės tarybos narys


10.30-11.00 Kauno miesto trišalės tarybos veikla ir problemos.
                    Adolfas Antanas Balutis – Kauno vicemeras
                    Ramūnas Narbutas – KRC pirmininkas


11.00-11.40 Trišalės tarybos prie Kauno darbo biržos veikla ir perspektyvos.
                    Augustinas Keturakis – Kauno darbo biržos direktorius
                   Vida Visockienė – Kauno komercijos ir kooperacijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė


11.40-12.10 Trišalės tarybos prie VDI Kauno apskrities veikla ir perspektyvos.
                     Andrius Daujotas – Kauno VDI skyriaus vedėjas darbdavių atstovas
                     Albina Baršauskienė – KRC atstovė


12.10-12.25 Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos funkcijos, teritorinių tarybų veiklos pagrindai (nuostatai)
                    Algirdas Rauka – VSDF tarybos narys, Miško ir miško pramonės DPS federacijos pirmininkas


12.25-12.45 Diskusijos