Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai socialinės partnerystės plėtrai iš esf atiteks beveik 1,4 mln. litų

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija kartu su pagrindiniu projekto partneriu Lietuvos pramonininkų konfederacija paramą naudos darbuotojų ir darbdavių atstovų mokymui, socialinio dialogo būdu atstovauti darbuotojus ir darbdavius sektoriniu lygmeniu.


Per artimiausius metus planuojama organizuoti mokymus darbo teisės, ekonomikos, darbų saugos, kolektyvinių derybų, bendravimo meno bei socialinio dialogo strategijos klausimais. Taip pat bus rengiami anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo kursai.


Projektas „Sedvita“ turėtų paskatinti socialinius partnerius pradėti šakinių kolektyvinių sutarčių derybas ir jų pasirašymą. Taip pat projektu siekiama skatinti ir kolektyvinių sutarčių pasirašymą įmonių ir organizacijų lygmeniu, kad kolektyvinėmis sutartimis būtų ginama didesnė dalis Lietuvos darbuotojų.


Iš Europos socialinio fondo LPSK priklausančiai AB „Achemos“ profesinei sąjungai atiteks daugiau nei 457 tūkst. litų darbuotojų, profesinių sąjungų narių ir naujų narių mokymams ir parengimui socialinės partnerystės plėtrai. „Achemos“ profsąjunga projektą parengė kartu su AB „Klasco“ profsąjunga.


Iš viso Europos socialinis fondas socialinės partnerystės plėtojimui skyrė 4 mln. litų.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!