Taryboje prisistatė pretendentai į lpsk vadovus

Pagal  dabar galiojančius įstatus suvažiavime naujų kandidatų į pirmininko postą iškelti nebus galima – ši Taryba buvo paskutinė kandidatams įsiregistruoti dalyvauti gegužės 6 dieną suvažiavime numatomiems rinkimams.


Taryboje buvo pristatyta ir aptarta: LPSK veiklos kryptys 2006-2010 metams bei LPSK įstatų pakeitimai. Šie klausimai bus svarstomi ir tvirtinami LPSK suvažiavime.


Prieš suvažiavimą, kovo 6 dieną, LPSK veiklos kryptys 2006 – 2010 metams bus aptariamos šiuo klausimu surengtoje diskusijoje.


Taip pat posėdyje buvo pristatytas ir patvirtintas 2005 metų sąmatos vykdymas ir 2006 metų sąmatos projektas.


LPSK taryboje dalyvavo ir LR Finansų  ministerijos sekretorius  Edmundas Žilevičius. Jis kalbėjo apie biudžetą, struktūrinius fondus, euro įtaką Lietuvos gyventojams bei požiūrį į LPSK reikalavimus Vyriausybei. 


www.LPSK.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!