Siūlys rinkti du lpsk pirmininko pavaduotojus

LPSK pramonės šakų pirmininkai nutarė siūlyti į LPSK įstatų projektą (kuris bus svarstomas gegužės 6 d. vyksiančiame Konfederacijos suvažiavime) įtraukti nuostatą, numatančią rinkti du LPSK pirmininko pavaduotojus, kurių vienas atstovautų valstybinių įstaigų, kitas – pramonės sektoriaus šakoms. (Pagal dabar galiojančius įstatus suvažiavimas renka LPSK pirmininką, pavaduotoją ir generalinį sekretorių).


Iš valstybės profsąjungoms skirianų lėšų siūloma rengti seminarus darbų saugos klausimais pramonės sektoriaus darbuotojams Panevėžyje, Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje. Konkrečiai siūloma balandžio 6-7 dienomis surengti seminarą apie profesinių sąjungų struktūras ir kolektyvines sutartis.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!