Premjeras pavedė dar kartą nagrinėti komunalinių įmokų klausimą

Šių institucijų prašoma išnagrinėti Trišalės tarybos pateiktus pasiūlymus (dėl darbo grupės sudarymo komunalinių įmokų problemoms spręsti, dėl komunalinių paslaugų įmokas reguliuojančios norminės bazės peržiūrėjimo, dėl vieningos abonentinės mokėjimų knygelės parengimo ir platinimo ir kt.) ir per mėnesį Vyriausybei pateikti suderintus sprendimų projektus.


Vasario 1 dienos Premjero pavedime rašoma: „Atsižvelgiant į įmokas priimančių įstaigų paslaugų mokesčio problemos aktualumą, prašau kartu dar kartą išnagrinėti gyventojų atsiskaitymo už šilumą, elektros energiją, dujas, šaltą vandenį ir komunalines paslaugas klausimą, be kita ko, įvertinti Civilinio kodekso 6.57, 6.383, 6.385, 6.388 ir 6.929 straipsnių nuostatas, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Trišalės tarybos sekretoriato siūlymus ir per mėnesį pateikti Vyriausybei suderintus pasiūlymus (sprendimų projektus) kaip reglamentuoti įmokų už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes mokėjimą, taip pat dėl Vyriausybės 1993-09-17 nutarimo Nr. 722 bei Statybos ir urbanistikos ministerijos 1995-02-15 įsakymo Nr. 43 atitikimo įstatymams ir kitiems teisės aktams. Algirdas Brazauskas“.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!