Dvišalis susitikimas dėl valstybės tarnautojų algų neįvyko

Dvišalį profesinių sąjungų ir suinteresuotų ministerijų susitikimą buvo nuspręsta sušaukti sausio 10 d. Trišalės tarybos posėdyje, kur buvo svarstomas valstybės tarnautojų profesinių sąjungų kreipimasis dėl minimalaus mėnesinio atlygio.


Pasak Vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pirmininkė Laimutės Narkienės, apie susitikimo atšaukimą ji sužinojusi valandą prieš posėdį. „Esu nusivylusi, kad apie tai nepranešta ankščiau ir kad tokie susitikimai, kurie turėtų padėti kuo greičiau rasti visiems priimtiną sprendimą, yra vilkinami“,- sakė L.Narkienė. Ji daug tikėjosi iš šio posėdžio, juolab kad vasario 9 dieną ji susitiks su generaliniu policijos komisaru Vytautu Grigaravičiumi, su kuriuo bus kalbama ir apie pareigūnų atlyginimus.


Sausio 18 d. vykusiame pirmajame darbo grupės posėdyje nei vienu nagrinėtu klausimu nebuvo priimtas konkretus nutarimas, nes susitikime dalyvavę ministerijų atstovai nurodė neturį įgaliojimų derėtis.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!