Lpsk valdyboje

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos valdyba svarstė dėl atstovo Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos komisijoje. Valdyba nusprendė atstovu į komisiją paskirti Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos pirmininką Remigijų Brazauską. Jis pakeis iki šiol Darbuotojų saugos ir sveikatos komisijoje Profesinių sąjungų konfederaciją atstovavusį  Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos juristą Loraną Čiočį.


Generalinė sekretorė Janina Matuizienė pristatė, kaip ketinama panaudoti iš valstybės biudžeto gautą paramą socialinei partnerystei stiprinti. Tam šiems metams iš valstybės biudžeto skirta 600 tūkst. litų, o paramos kuratore paskirta Trišalė taryba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.


Pasak J.Matuizienės, praėjusią savaitę buvo susitikę trijų profsąjungų centrų vadovai ir tarėsi, kaip tikslingiau panaudoti iš valstybės biudžeto skirtą paramą. Profsąjungų centrai sutarė: surengti bendrus forumus, parengti metodinę ir mokomąją medžiagą bei sukurti reklaminius klipus.


Artūras Černiauskas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas, pridūrė, kad bus remiamas trišalių tarybų kūrimas regionuose bei jų darbo gerinimas.


Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas ir Trišalės tarybos narys Aleksas Bružas informavo apie sausio 10 dieną vykusį neeilinį Trišalės tarybos posėdį. Jame buvo svarstomi: Valstybinės darbo inspekcijos parengti teisės aktų projektai – dėl nelegalaus darbo prevencijos stiprinimo, siūlymas didinti valstybės tarnautojų minimalią mėnesinę algą, Trišalės tarybos pirmininko rinkimai.


A.Bružas informavo, kad socialiniams partneriams Valstybinės darbo inspekcijos atstovai pristatė pakeitimų Darbo kodeksui projektą dėl nelegalaus darbo sąvokos. Tiek darbdavių, tiek profesinių sąjungų, tiek Vyriausybės atstovai iš esmės pritarė projektui, tačiau jis turi būti dar koreguojamas.


Valstybės tarnautojų ir pareigūnų profesinių sąjungų prašymas pritarti jų siūlymui didinti valstybės tarnautojų minimalią mėnesinę algą buvo atidėtas kitam Trišalės tarybos posėdžiui. Trišalė taryba sudarė komisiją, kuri svarstys valstybės tarnautojų minimalios algos padidinimo klausimą ir kitam posėdžiui turės pateikti savo pasiūlymus.


Švietimo profsąjungos pirmininkas paminėjo, kad socialiniai partneriai nutarė sekančiai Trišalės tarybos pirmininko kadencijai išrinkti Gražiną Gruzdienę.


Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojas Algirdas Kvedaravičius pristatė koncepciją dėl vartojimo prekių ir paslaugų kainų stebėjimo ir vartotojų teisių apsaugos euro įvedimo Lietuvoje laikotarpiu.


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos valdyba nutarė pritarti Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pasiūlymui dėl darbo laiko direktyvos.


www.LPSK.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!