Darbdaviai mokės diferencijuotas įmokas

Nuo šių metų sausio 1 dienos įsigaliojo trys įmokų tarifo grupės su skirtingo dydžio įmokomis, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


Diferencijuojant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifą, siekiama skatinti draudėjus labiau rūpintis savo darbuotojų sveikomis ir saugiomis darbo sąlygomis.
Saugiai dirbančios įmonės mokės mažesnes nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokas.


Iki šiol visi draudėjai už savo darbuotojus mokėjo vienodo dydžio nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmoką – 0,3 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio sumos.


Didžiausią įmoką (1 proc. arba 0,7 proc. didesnį už buvusį tarifą) turės mokėti draudėjai, kurių įmonėse per paskutiniuosius 3 kalendorinius metus įvyko mirtini arba daug sunkių nelaimingų atsitikimų darbe ar ūmių profesinių ligų.


Mažiau rizikingoms įmonėms bus taikomas 0,53 proc. arba 0,23 proc. didesnis tarifas už buvusį, o beveik nerizikingoms įmonėms (nebuvo nei sunkių, nei mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe) – 0,28 proc. arba 0,02 proc. mažesnis tarifas negu anksčiau.


Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifai pagal grupes ir draudėjų priskyrimas grupėms bus tvirtinami vieneriems kalendoriniams metams.


www.LPSK.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!