Profsąjungų konfederacija ir toliau sieks liberalizuoti streikų skelbimo tvarką

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, atsižvelgdama į Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų nuostatas bei Europos Sąjungos valstybių narių praktiką, siūlo panaikinti darbuotojų balsavimą, įmonėje skelbiant streiką.


Pasak Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko Artūro Černiausko, jeigu toks pasiūlymas būtų priimtas, profsąjungos galėtų skelbti streiką savo įstatuose numatyta tvarka, o darbuotojų pritarimas būtų nereikalingas.


Praėjusiais metais Trišalės tarybos Darbo santykių nuolatinė komisija svarstė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos siūlymą keisti streikų reglamentavimą. Komisija nepritarė profsąjungų siūlymui ir atsisakė toliau nagrinėti streikų liberalizavimo klausimą, nors pasiūlymų, dėl streikų reglamentavimo tvarkos nepateikė.


Šiuo metu Darbo kodeksas numato, kad streikas skelbiamas tik tuomet, jeigu jam slaptu balsavimu pritarė ne mažiau kaip du trečdaliai įmonės darbuotojų, o įmonės struktūriniame padalinyje – du trečdaliai to padalinio darbuotojų ir ne mažiau kaip pusė visų įmonės darbuotojų.


A.Černiausko teigimu, Darbo kodekse galiojantis streiko reglamentavimas suvaržo profsąjungų teisę skelbti streiką, nes surinkti dviejų trečdalių darbuotojų palaikymą (ypač didelėje įmonėje) yra beveik neįmanoma.


Tai, kad Lietuvoje profsąjungų teisė paskelbti streiką yra per daug suvaržyta rodo Tarptautinės darbo organizacijos Asociacijų laisvės komiteto praktika, o daugelyje ES valstybių narių streiko paskelbimui nereikalaujama gauti darbuotojų sutikimo.


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija pabrėžia, kad streikas yra darbuotojo teisė, bet ne pareiga. Todėl, jeigu darbuotojai streikui nepritartų, jis neįvyktų, nes kelių profsąjungos narių darbo nutraukimas nepadėtų profsąjungai pasiekti savo tikslų.


„Taigi, bet kokiu atveju profsąjunga streiką turėtų skelbti motyvuotai ir prieš tai užsitikrinti darbuotojų palaikymą“, – mano Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas A.Černiauskas.


www.LPSK.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!