Visagine įkurtas regioninis centras

1400 narių vienijantis susivienijimas spręs problemas savivaldybės lygmeniu, o ateityje žadama pasirašyti trišalį susitarimą tarp profsąjungų, darbdavių ir savivaldybės. 


Steigiamojoje konferencijoje buvo išrinktas ne tik susivienijimo pirmininkas, bet ir jo pavaduotoja Natalija Rukosujeva, susivienijimo taryba, patvirtinti įstatai, revizinė komisija.


„Lietuvos Profsąjungos“

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!