Neeilinis lšdps suvažiavimas

Kalbėjo visi svečiai. Jie išklausė ir profsąjungos pirmininko Alekso Bružo po to padarytą pastarųjų metų LŠDPS pasiekimų ir problemų apžvalgą.


Į darbotvarkę buvo įtrauktas ir ankščiau niekur nesvarstytas klausimas dėl LŠDPS pirmininko rinkimų. Pasak A.Bružo, yra keli susivienijimų vadovai, kurie nepatenkinti jo darbu ir jis sudarąs sąlygas aukščiausiam sprendžiamajam organui nuspręsti ar jis tinkąs eiti LŠDPS pirmininko pareigas. Tačiau suvažiavimo delegatai balsavimu nusprendė, jog šis punktas turi būti iš darbotvarkės išbrauktas.


Susirinkusieji išklausė pranešimo apie organizacijos įstatų pakeitimus ir balsavimu juos patvirtino. Be to, po ilgų diskusijų buvo priimtos ir trys rezoliucijos.


Suvažiavimo pabaigoje susirinkusieji gėlėmis ir plojimais padėkojo pirmininkui už didžiulį indėlį į švietimo darbuotojų darbo sąlygų gerinimą ir tinkamą jų atstovavimą aukščiausiu lygmeniu.


„Lietuvos Profsąjungų“ informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!