Lpsk taryboje diskusija apie padėtį darbo rinkoje ir darbo užmokesčio politiką

LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KONFEDERACIJOS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:1. Padėtis darbo rinkoje ir darbo užmokesčio politika Lietuvoje


Pranešėja  Socialinės apsaugos ir darbo Ministrė Vilija Blinkevičiūtė


2. LPSK veiklos ataskaita už 2005 vasario – lapkričio mėnesius


Pranešėjas Artūras Černiauskas


3. Dėl LPSK ataskaitinio – rinkiminio suvažiavimo (darbotvarkė, vieta, data, delegatų kvotos)


Pranešėja  Janina Matuizienė


4. Dėl LPS Konfederacijos struktūros (šakinės organizacijos ir regioniniai junginiai) 
Bendardarbiavimas su nepriklausomomis profsąjungomis


Pranešėjas Algirdas Kvedaravičius


5. Dėl LPSK Kauno regioninio centro nuostatų


Pranešėja Janina Matuizienė


6.  Kiti klausimai

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!