Trišalės tarybos posėdis

Posėdyje planuojama svarstyti šiuos klausimus:


1. Dėl darbo švenčių dienomis – dėl Darbo kodekso 162 str. papildymo;
2. Dėl Darbo kodekso papildymo 162¹ straipsniu “Su švenčių dienomis sutampančios poilsio dienos”;
3. Dėl ES 2003/88 EB direktyvos  – dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų;
4. Dėl socialinio maitinimo projekto;
5. Dėl profesinių sąjungų projektų, skirtų socialinio dialogo sistemos tobulinimui ir jos dalyvių kvalifikacijos kėlimui įvertinimo;
6. Dėl Šakinių kolektyvinių derybų rekomendacijos projekto patvirtinimo.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!