Latvių piketą remiantys lietuvos mokytojai svarsto, ar nepasekti jų pavyzdžiu

Pasak pedagogų atstovo, Latvijos kolegų atlyginimai mažesni nei Lietuvoje, tačiau valstybėse švietimo situacija panaši. “Greitu laiku ir mes turėsime to paties imtis, nes kitos išeities nebematome”, – pirmadienį sakė A. Bružas.


Profesinės sąjungos vadovo teigimu, už kraštutines priemones aiškiai pasisako Žemaitijos regionas, kuriam priklauso 15 rajonų ir miestų, tačiau “derybos su šalies vadovais neišsemtos, todėl su kitais apie tai dar nesikalbama”.


Pagal 2004 metų rudenį pasirašytą pedagogų darbo užmokesčio kėlimo programą, per 8 metus Vyriausybė mokytojų darbo užmokesčiui papildomai įsipareigojo skirti 830 milijonų litų.


Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovo nuomone, šis susitarimas nėra blogas, tačiau “jei jau partijos pasižadėjo, kad per 4 metus pedagogų vidutinis atlyginimas bus 1800 litų, turi tesėti”.


Profesinių sąjungų skaičiavimais, per ketverius metus pagal programoje numatytas papildomas lėšas vidutinis pedagogų atlyginimas išaugs tik iki 1500-1600 litų. Apie tai jau du kartus buvo rašyta ir kalbėtasi Vyriausybėje, tačiau A. Bružo žodžiais, ten nenorima žiūrėti, kad nėra atitikimo.


“Su Premjeru profesinės sąjungos pradėjo tartis, kad nuo Naujųjų metų atlyginimai pedagogams kiltų daugiau nei numatyta 8 metų programoje. Jeigu to būtų pasiekta, kraštutinių priemonių klausimas atkristų”, – sakė švietimo darbuotojų atstovas.


Pasak A. Bružo, vidutinis visos šalies darbuotojų atlyginimo vidurkis – beveik 1400 litų per mėnesį, o pedagogų – 1200 su trupučiu, nes mokytojai už tokį priskaičiuotą atlygį vidutiniškai dirba beveik po pusantro etato.


“Mes siekiame, kad pedagogui būtų skirta tik tiek valandų, kad jis galėtų kokybiškai dirbti – sumažintas krūvis, bet nesumažintas atlygis, kad pedagogas gautų tokį darbo užmokestį, kokio vertas pagal užimamą vietą visuomenėje ir išsilavinimą”, – pabrėžė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas A. Bružas.


ELTA

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!