Trišalės tarybos darbo santykių nuolatinės komisijos posėdis