A.kvedaravičius pakviestas tartis dėl euro įvedimo plano

Rugpjūčio 4 dieną įvykusiame pirmajame Euro įvedimo koordinavimo komisijos posėdyje atskiriems klausimams nagrinėti ir pateikti išvadas Komisijai sudarytos šešios darbo grupės: tai – Koordinuojanti darbo grupė, Visuomenės informavimo darbo grupė, Grynųjų pinigų darbo grupė, Verslo aplinkos darbo grupė, Vartotojų teisių apsaugos ir socialinių reikalų darbo grupė, Teisinių klausimų darbo grupė. Į jas suinteresuotos ministerijos ir Lietuvos bankas turi paskirti savo atstovus. Į darbo grupes nutarta pakviesti verslo bei vartotojų organizacijų atstovus.
Į Vartotojų teisių apsaugos ir socialinių reikalų darbo grupę Euro įvedimo koordinavimo komisijos posėdyje nutarta pakviesti ir profsąjungų atstovą, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotoją Algirdą Kvedaravičių. Šiai grupei vadovaus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas.


Iki rugsėjo 5 dienos Koordinuojanti darbo grupė turi gauti likusių penkių pasiūlymus Nacionalinio euro įvedimo plano parengimui. Apibendrinusi gautus pasiūlymus Koordinuojanti grupė pateiks Nacionalinio euro įvedimo plano projektą Ministro Pirmininko vadovaujamai komisijai. Vėliau šiam planui turės pritarti ir Vyriausybė.


Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje koordinavimo komisija sudaryta Vyriausybės 2005 metų gegužės 30 dienos nutarimu. Komisijos pirmininkas – Ministras Pirmininkas, komisijos vadovo pavaduotojai – Lietuvos banko valdybos pirmininkas ir finansų ministras. Komisijos nariai – socialinės apsaugos ir darbo, ūkio, teisingumo ir žemės ūkio ministrai, Statistikos departamento prie Vyriausybės generalinis direktorius.


Stodama į Europos Sąjungą (ES), Lietuva įsipareigojo ateityje įvesti eurą – bendrąją Europos valiutą. Euro naudojimas padidins Lietuvos patrauklumą investicijoms ir paskatins prekybinius ryšius, ilgainiui sudarys palankesnes sąlygas augti ekonomikai ir paspartins realų gyventojų pajamų didėjimą, o kartu ir ekonominės gerovės skirtumų su ES šalimis mažėjimą.


Lietuvos bankas ir Vyriausybė mano, kad 2007 metų sausio 1 diena yra tinkamiausia data įvesti eurą Lietuvoje.


„Lietuvos Profsąjungų“, LPSK informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!