Vasaros jaunimo mokykloje – „vasaros patrulis”

Jaunimas iš 14 šalių savaitę diskutavo, mokėsi vieni iš kitų, pristatinėjo savo šalių patirtį. Pagrindinė diskusijų tema – jaunimo užimtumas. Deja, išklausius visų dalyvavusių šalių atstovų, galima daryti išvadą, kad šioje srityje beveik niekur nei valstybė, nei profesinės sąjungos nevykdo tikslingo darbo.


Vieną dieną buvo vykdoma jau ir Lietuvoje žinoma akcija – „Vasaros patrulis”. Jos metu beveik 80 jaunų profsąjungininkų Palangos ir Klaipėdos miestuose vaikščiojo po didžiuosius prekybos centrus, parduotuves, viešojo maitinimo įstaigas bei kalbėjosi su dirbančiaisiais apie profsąjungų naudą, dalino informacinius bukletus. Čia labai padėjo kolegų iš Lenkijos ir Švedijos patirtis, kur panašių priemonių pritraukiant naujų žmonių į profsąjungas imamasi jau gana seniai. Po akcijos vykusiame aptarime daugelis teigė, jog žmones domina profsąjungų veikla, tačiau juos vis dar kausto baimė. Susirinkusieji teigė, jog tokias akcijas reikia vykdyti ne epizodiškai, o planingai ir kryptingai.


Vasaros mokykloje lankėsi ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkas Artūras Černiauskas. Jis pasakojo apie profsąjungas Lietuvoje, pristatė LPSK veiklą, struktūrą. A.Černiauskas jaunimui pabrėžė profsąjungų solidarumo būtinybę tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu. Vėliau jis atsakinėjo į gausius susirinkusiųjų klausimus.


Paskutinę dieną stovyklos dalyviai planavo, kur, kada ir kaip bus rengiama kita mokykla.


LPSK informacija