Lpsk valdyboje

LPSK pirmininko pavaduotojas Algirdas Kvedaravičius informavo apie Vyriausybės nutarimus gautus derinimui, kuriems Valdybos nariai iš esmės pritarė.


Valdybos nariams buvo pateiktas susitarimo dėl dvišalių tarybų steigimo ir veiklos šalies ūkio šakose projektas. Susitarimo projekte siūloma šalies ūkio šakų profesinėms sąjungoms ir darbdavių organizacijoms dvišalėmis sutartimis sudaryti dvišales tarybas, patvirtinti jų nuostatus. Taip pat siūloma surengti šakų socialinių partnerių atstovų pasitarimą socialinio dialogo, derybų ir kolektyvinių sutarčių klausimais. 
Nuspręsta sudaryti darbo grupę iš trijų nacionalinių profsąjungų centrų atstovų derėtis su darbdavių organizacijomis. Profesinių sąjungų konfederacijos pramonės šakines organizacijas atstovaus Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė Gražina Gruzdienė ir Lietuvos chemijos pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Feliksas Buckus Butkevičius.


A.Kvedaravičius pristatė profesinių sąjungų finansavimo iš valstybės biudžeto pasiūlymų projektą, kuriam LPSK valdybos nariai iš esmės pritarė. Šiame projekte siūloma socialiniams partneriams pritarti profsąjungų ir darbdavių atstovų mokymo bei nevalstybinės darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolės įkūrimo ir vystymo programoms, kurios būtų finansuojamos iš valstybės biudžeto.
Nutarta pasiūlymų projektą suderinti su Lietuvos darbo federacija ir profesine sąjunga „Solidarumas“ ir teikti svarstyti Prezidentui, Seimui bei Vyriausybei.


LPSK pirmininko pavaduotojas Valdybos nariams pristatė socialinio dialogo šalies ūkio šakose projektą, kuriam buvo pritarta.


Profesinių sąjungų konfederacijos Jaunimo centro (JC) pirmininkė Jurgita Kuzmičiūtė informavo apie birželio 3 dieną įvykusį JC tarybos posėdį. Jame nuspręsta LPSK Jaunimo centro koordinatore paskirti Ramunę Motiejūnaitę, kuri pakeis iki šiol šias pareigas užėmusią Karoliną Petraitytę.


Apie Profesinių sąjungų konfederacijos plano 2005 metų trečiajam ketvirčiui projektą  informavo generalinė sekretorė Janina Matuizienė, kuriam Valdyba pritarė.


LPSK informacija


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!