Kauniečiai nepatenkinti reformos eiga

Visi sutiko, kad reforma yra reikalinga, nes Kaune katastrofiškai mažėja vaikų, tačiau tai, kaip ji vykdoma netenkina nei mokyklų kolektyvų, nei mokinių tėvų. Miesto mokyklų tinklo pertvarkos planas patvirtintas tinkamai neišanalizavus esamos situacijos, pakankamai nediskutuota, nebendrauta ne tik kad su mokyklų bendruomenėmis, bet net ir su mokyklų vadovais.


Ministras pripažino, jog Kauno švietimo sistemoje yra vadybos spragų, tačiau teigė, jog ministerija negali Kaunui nurodinėti, kaip reikia elgtis. Jis išklausė daug priekaištų dėl Kauno Švietimo skyriaus vedėjo Antano Bagdono darbo metodų. Vydūno vidurinės mokyklos direktorius Antanas Augaitis sakė, jog problemos nebūtų, jei skyriaus vedėjas nuolat bendrautų su mokyklų vadovais, su jais tartųsi, konsultuotųsi ir ieškotų optimaliausių sprendimų. Be to, pertvarkos planui pateikti mokyklų duomenys plane gerokai iškraipyti ir neatitinka tikrovės. Jis teigė, kad situaciją mieste kažkodėl norima parodyti blogesne, nei ji yra.


Mokyklų atstovai negalėjo suprasti, kodėl neliečiamos mokyklos, kur mokomasi dviem pamainomis, o reorganizuojamos tos, kurios dirba normaliai, nepažeisdamos higienos normų, neturi skolų. Pasak susirinkusiųjų, išvada peršasi tik tokia, kad norima atsikratyti neparankių direktorių.


Kaip pranešė ELTA, Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje Rasa Noreikienė paprašė Kauno miesto savivaldybės pateikti kiekvienos reorganizuojamos mokyklos duomenis, dėl ko ji yra reorganizuojama, nes anksčiau priimtuose sprendimuose nenurodyta, kokių konkrečių kriterijų mokyklos neatitinka. ŠMM švietimo priežiūros skyriaus atstovė, kuruojanti mokyklų tinklo pertvarkos reformą, Stanislava Strolaitė sakė, jog Vyriausybės atstovė kreipėsi ir į ŠMM, kad Valstybinė švietimo inspekcija patikrintų, ar reorganizuojamos mokyklos atitinka kriterijus.


LŠDPS pirmininkas A.Bružas nesutiko su ministro teigimu, jog ministerija negalinti kištis į refomos eigą Kaune. ŠMM rekomendacijos dėl mokyklų tinklo pertvarkos parengtos gerai, tačiau jų turi būti ir laikomasi. Pasak jo, Kaune problemų tikrai yra nemažai ir ministerijos žodis čia būtų tikrai svarus. A.Bružas siūlė peržiūrėti kai kuriuos ministerijos potvarkius, įsakymus, dokumentus, susijusius su mokyklų tinklo pertvarkos reforma ir, jei reikia, juos pakoreguoti.


Ministras R.Motuzas pažadėjo artimiausiu metu surengti susitikimą su Kauno valdžios, Vyriausybės, atstovais, ministerijos specialistais, kurio metu bus tariamasi, ką galima būtų padaryti, kad reforma vyktų sklandžiau.


LŠDPS informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!