VI LPSK suvažiavimas

1. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos VI–ojo suvažiavimo patvirtintos organizacijos veiklos gairės 2018-2022

LPSK veiklos gairės 2018-2022

2. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos VI–ojo suvažiavimo kreipimasis į LR Seimo narius ir LR Vyriausybę “Dėl LR Vyriausybės mokesčių reformos įstatymų projektų”

LPSK kreipimasis del LR Vyriausybes mokesciu reformos istatymu projektu

3. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos VI–ojo suvažiavimo kreipimasis į LR Seimo narius ir LR Vyriausybę “Dėl vienodo teisės aktų taikymo” 

LPSK kreipimasis dėl vienodo teises aktu taikymo

4. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos VI–ojo suvažiavimo kreipimasis į LR Seimo narius ir LR Vyriausybę “Dėl Lietuvos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinio dydžio didinimo”

LPSK kreipimasis del bazinio dydzio didinimo biudžetiniame sektoriuje

5.  Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos VI–ojo suvažiavimo kreipimasis į LR Seimo narius ir LR Vyriausybę “Dėl LR Darbo Kodekso pakeitimo, stiprinant socialinį dialogą”

LPSK kreipimasis del socialinio dialogo

6. Kontrolės komisijos nuostatai

Kontroles komisijos nuostatai

7. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos VI–ojo suvažiavimo darbotvarkė

Suvaziavimo darbotvarkes projektas

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!