Socialinio dialogo projektas „SociaLTy“ (pasibaigė)

Projekto tikslas – gerinti socialinį dialogą Lietuvoje, skatinti dvišales derybas, susitarti dėl pagrindinių derybų principų, procedūrų ir galimų būsimų kolektyvinių sutarčių temų.

Esminis projekto rezultatas – pagrindinis darbdavių ir profesinių sąjungų skėtinių organizacijų susitarimas dėl nacionalinių kolektyvinių derybų. Planuojama sudaryti nuolatinę socialinių partnerių darbo grupę, kuri generuos idėjas ir rengs susitarimo projektą pasinaudojant Norvegijos socialinių partnerių patirtimi.

Projekto vykdytoja – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK), partneriai – Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), Norvegijos profesinių sąjungų konfederacija (LO) ir Norvegijos įmonių konfederacija (NHO).

Projektą finansuoja Norvegijos agentūra „Innovation Norway“ 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo „Socialinis dialogas – deramas darbas“ programos lėšomis.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. liepos mėn., pabaiga – 2022 rugpjūčio mėn.

Projekto tinklalapis – www.socialty.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!