Praktinės patirties perdavimas skatinant darbuotojų dalyvavimą įmonės veikloje

Projekto tikslas – geriau informuoti profesinės sąjungos narius, darbdavius ir platesnę visuomenę, kad palengvintų įvairiais lygmenimis taikytiną darbuotojų finansinį dalyvavimą Lietuvoje (įmokos, akcijų nuosavybė, taupymo sistemos) ir taip skatinti Europos socialinę ir ekonominę sanglaudą. Tikimasi perimti praktinę Vokietijos patirtį iš UAB „HOLTMANN“, kurioje jau daugelį metų taikomos darbuotojų finansinio dalyvavimo įmonės valdyme schemos.

Vadovaujantis partneris – LPSK, partneriai: Vilniaus pramonės ir verslo asociacija, VŠĮ „Socialinis architektas“, Vokietijos įmonė „HOLTMANN“.

Numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus parengta praktinio mokymo programa, padėsianti pritaikyti Vokietijos gerąją  patirtį  skatinti ir diegti finansinio darbuotojų dalyvavimo schemas Lietuvos įmonėse, taip pat bus atliktas Lietuvos įmonių vertinimas dėl jų pasirengimo pradėti diegti  darbuotojų finansinio dalyvavimo schemas, vyks darbuotojų mokymai.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019 vasaris, pabaiga – 2020 rugpjūtis.