Nuo lapkričio 1 d. – papildomas dėmesys smurto ir priekabiavimo darbe profilaktikai (VDI rekomendacijos)

Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. įsigalios Darbo kodekso pakeitimai, kuriais siekiama užkirsti kelią smurtui ir priekabiavimui darbe. Valstybinė darbo inspekcija parengė Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos rengimo metodines rekomendacijas.

Darbdaviams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, numatyta pareiga darbo  kodekso nustatyta tvarka įvykdžius informavimo ir konsultavimo procedūras, patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, įprastais darbovietėje būdais ją paskelbti ir įgyvendinti.

Dažniausiai pasireiškiančios psichologinio smurto darbe formos (sąrašas nebaigtinis):

nepriimtinas ar nepageidaujamas fizinis kontaktas (pavyzdžiui, fizinis prisilietimas, glostymas, plekštelėjimas, grybštelėjimas, siekimas prisiliesti (apkabinti), prisitraukti arčiau kito asmens ir kt.) ar tokio fizinio kontakto reikalavimas;

nepadoraus turinio informacijos demonstravimas ar siuntimas;

įkyrus domėjimasis apie privatų gyvenimą, intymius santykius;

nepageidaujami komentarai dėl išvaizdos, kūno formos, aprangos;

įžeidžiantys juokai, patyčios, apkalbos, gandai, šmeižtas, užgaulūs gestai;

tyčinis darbuotojo izoliavimas darbinėje veikloje;

informacijos, nesusijusios su darbuotojo funkcijomis, apie jį rinkimas ir (arba) platinimas;

elgesys, kuriuo siekiama riboti asmens apsisprendimo laisvę;

poveikis darbuotojui, siekiant tam tikrų su darbu nesusijusių funkcijų (paslaugų) atlikimo.

Pagal naują darbo kodekso redakciją, įsigaliosiančią lapkričio 1 d., darbdavys turi pareigą imtis aktyvių veiksmų pagalbai asmenims, patyrusiems smurtą ar priekabiavimą, suteikti.

Atsižvelgiant į konkretų atvejį ir esamą poveikį darbuotojų emocinei sveikatai, nukentėjusių asmenų apsaugos priemonės ir pagalba gali būti įvairių formų, pavyzdžiui, sudaryta galimybė darbuotojams, patyrusiems smurtą, naudotis visų reikalingų specialistų (psichologų, psichiatrų ir kt.) paslaugomis; apmokėta už tų specialistų paslaugas (vadovaujantis protingumo principu); vykdoma darbo rotacija; darbuotojo perkėlimas į kitą darbo vietą (nepažeidžiant DK nuostatų); atostogų suteikimas ir kt. (sąrašas nėra baigtinis).

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!