„Achemos“ administracija ketina imtis neteisėtų veiksmų prieš darbuotojus

AB „Achema“ vyriausiasis juristas Rytis Budrius kreipėsi į gamyklos darbuotojus informuodamas juos, jog streikuojančių darbuotojų atžvilgiu įmonė organizuos lokautą. Tai yra kolektyvinis veiksmas, kai laikinai  sustabdomas streikuojančių darbuotojų darbo sutarčių vykdymas.

Lokautą darbdavys gali organizuoti tik griežtai Darbo kodekse numatytais atvejais (DK 243 str.):

1) jeigu profesinės sąjungos ar jų organizacijos nevykdo tarpininkavimo metu priimto susitarimo arba darbo arbitražo sprendimo kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų byloje;

2) jeigu profesinės sąjungos ar jų organizacijos skelbia streiką, kurio skelbimas teismo buvo atidėtas arba pripažintas neteisėtu.

Nė viena iš šių sąlygų nėra išpildyta, todėl Achemos darbuotojų profesinė sąjunga atsakingai pareiškia, jog „Achemos“ administracija ketina imtis neteisėtų veiksmų prieš darbuotojus.

„Tai – dar vienas darbuotojų bauginimo būdas, kuriuo siekiama dar labiau demoralizuoti streikuojančius, už savo teises kovojančius darbuotojus. Jeigu „Achema“ vis dėlto ryšis šiam neteisėtam žingsniui, profesinė sąjunga per penkias darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos kreiptis į teismą dėl lokauto pripažinimo neteisėtu“, – sako Achemos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Birutė Daškevičienė.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!