Iškėlus klausimą dėl įstatymų vykdymo „Kalnapilis“ nutraukė derybas

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga (LMP) informuoja, jog UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“ nutraukė derybas dėl kolektyvinės sutarties atnaujinimo iškeldama profesinės sąjungos atstovavimo ir įgaliojimo klausimus ir staiga inicijuodama darbo tarybos rinkimus.

LMP per įmonėje veikiantį profesinės sąjungos komitetą savo veiklą pradėjo dar 2003 m. Iki 2020 m. su įmonės vadovybe buvo pasirašytos penkios kolektyvinės sutartys, vyko reguliarus vietinių norminių teisės aktų derinimas. Baigiantis 2017 m. lapkričio 7 d. pasirašytai kolektyvinei sutarčiai dar 2020 m. rugpjūčio 17 d. buvo inicijuota kolektyvinės sutarties atnaujinimo procedūra.

Diskutuojant apie darbų saugą buvo pasigilinta į profesinės rizikos darbo vietose vertinimo klausimus. Paaiškėjo, kad yra darbo vietų, kuriose dar 2006 m. yra nustatyti nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų, ir darbuotojams iki šiol nėra taikomos darbo kodekse nustatytos garantijos: savaitės darbo laiko norma trumpinama iki 36 val.;  kiekvienais metais suteikiamos papildomai 5 atostogų dienos; mokamas padidintas, palyginti su normaliomis darbo sąlygomis, darbo užmokestis; suteikiamos papildomos specialios pertraukos, kurių trukmė per 8 val. darbo dieną turi būti ne trumpesnė nei 40 minučių.

Būtent iškėlus šį klausimą įmonės administracija nutraukė derybas bei inicijavo darbo tarybos rinkimus.

LMP primena, jog darbo taryba, priešingai nei profesinė sąjunga, negali pasirašyti kolektyvinės sutarties ar tartis dėl darbuotojų ekonominių – socialinių teisių išplėtimo daugiau nei reikalauja įstatymai. Darbo tarybai patikėtos tik informavimo – konsultavimo funkcijos. Darbdavys gali įsipareigoti teikti tam tikras naudas, bet jos priklausys tik nuo jo malonės. O kolektyvinėje sutartyje šalių prisiimti įsipareigojimai iki sutarto termino turi būti vykdomi ir darbdavys vienašališkai jos nutraukti negali.

„Įmonės apsisprendimas nutraukti bendradarbiavimą su Lietuvos maistininkų profesine sąjunga ir toks staigus darbo tarybos kūrimas, iškėlus klausimą dėl įstatymų vykdymo, neturėtų nuteikti optimistiškai. Tokie dalykai daromi ne darbuotojų gerovei užtikrinti. Situaciją galima pakeisti papildant profesinės sąjungos gretas. Profesinė sąjunga ir toliau gins darbuotojų interesus bei atstovaus savo nariams“, – teigiama LMP pranešime, pasirašytame pirmininko Raimondo Tamošausko.

LMP inf.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!