In memoriam: netekome Dainiaus Paukštės

Netekome kolegos – ilgamečio profesinių sąjungų veikėjo Dainiaus Paukštės (g. 1953 m.). Jo indėlis kuriant  laisvųjų profsąjungų judėjimą nuo 1990 m. buvo neįkainojamas.

Būtent jis buvo ryšių su tarptautiniu profesinių sąjungų judėjimų pradininkas, inicijavo pirmųjų Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ir vadovėlių vertimus, buvo kolektyvinių derybų entuziastas, tarptautinio švietimo fondo steigimo vienas iš iniciatorių, politinių profesinių sąjungų pareiškimų autorius.

1990–1998 m. Dainius Paukštė pirmininkavo Lietuvos visuomeninių paslaugų darbuotojų profesinių sąjungų federacijai. 1997 m. jis buvo išrinktas į Tarptautinį visuomeninių paslaugų gamybinio sekretoriato vykdomąjį komitetą, 1992–1998 m. – į Europos visuomeninių paslaugų komitetą. 1995 m. atstovavo Tarptautinio visuomeninių paslaugų sekretoriato Vidurio ir Rytų Europos profsąjungoms visuomeninių paslaugų privatizavimo klausimais Tarptautinėje darbo organizacijoje, taip pat Lietuvos profesinių sąjungų susivienijimui Užimtumo fonde prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Trišalėje taryboje, bendroje profsąjungų integracijos į Europos Sąjungą komisijoje.

1998–2000 m. Dainius Paukštė dirbo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Informacijos ir ryšių su visuomene skyriaus viršininku. 2000 m. kovo – spalio mėn. buvo Seimo nariu. 2001–2011 m. ėjo Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojo pareigas.

„Turime visi suvokti, kad kova dėl darbuotojų garantijų darbo santykių srityje tikrai yra verta visuotino dirbančiųjų streiko. Jeigu dabar nekovosime, – kentės mūsų vaikai ir ateinančios darbuotojų kartos“, – taip 2014 m. kalbėjo kandidatas į LPSK pirmininko postą Dainius Paukštė interviu portalui lprofsajungos.lt.

Velionis pašarvotas Vilniaus Jurgio Matulaičio bažnyčioje, laidotuvės vyks spalio 28 d. (trečiadienį), 11 val., Sudervės kapinėse.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!