Valdyboje aptartos rinkimų aktualijos ir kiti klausimai

Spalio 19 d. įvyko LPSK valdybos posėdis. Jame informuota, kad valdyboje atsirado trys nauji nariai – išrinkti nauji LPSK narių vadovai: Žemės ūkio darbuotojų federacijos pirmininkas Audrius Gelžinis, Slaugos specialistų organizacijos pirmininkė Aušra Volodkaitė ir Pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė.

Prisiminta protesto akcija spalio 7 d., kuria paminėta Tarptautinė oraus darbo diena ir reikalauta priimti sprendimą dėl minimalios mėnesio algos (MMA) pakėlimo. Informuota, kad vyriausybė nors ir nepritarė profesinių sąjungų siūlytam MMA kėlimui, tačiau priėmė sprendimą didinti MMA iki 642 eurų nuo kitų metų pradžios. Apgailestauta, kad darbdaviams spaudžiant įtraukta ir išlyga: „Prašyti Lietuvos Respublikos trišalės tarybos pateikti rekomendaciją dėl minimaliojo darbo užmokesčio iki 2020 m. gruodžio 11 d., jei Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2020 m. gruodžio mėnesį paskelbs atnaujintą Lietuvos ekonominės raidos scenarijų, kuriame bus numatyta, kad 2021 m. nedarbo lygis Lietuvoje bus didesnis nei 8,5 proc., o 2021 m. šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio augimas – mažesnis nei 2 proc.“

Taip pat informuota, jog spalio 15 d. Seime priimti Darbo kodekso pakeitimai, numatantys kriterijus nacionalinėms profesinėms sąjungoms.

Aptarti Seimo rinkimų pirmojo turi rezultatai. Sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta parengti LPSK strateginių veiklos krypčių 2021 m. projektą. Jį, aptarusi, turėtų tvirtinti LPSK taryba, kurią numatyta surengti lapkričio 27 d. Vilniuje.

LPSK pirmininkė Inga Ruginienė informavo, kad valstybės įmonė „Lietuvos oro uostai“ paskelbė viešą atranką darbuotojų atstovui į įmonės valdybą. Anot jos, tai – netoleruotina situacija, nes darbuotojų atstovai turi būti renkami kolektyvo. Lyg ir buvo sudaryta teisė profesinei sąjungai ir darbo tarybai teikti savo atstovus, tačiau jie atseit neatitiko kriterijų. Dėl to nutarta paskelbti išorinę atranką. VDI sako, kad tai yra teisėta, nes sprendimas neva suderintas su darbo taryba. Tačiau įtarimų kelia specialieji reikalavimai kandidatams. Pvz., turėti nemažiau 5 metų vadovaujamo darbo žmogiškųjų išteklių ir kompetencijos bei organizacijų vystymo srityje patirties, kas sunkiai dera su atstovavimu darbuotojams.

Valdybos nariai išreiškė nuogąstavimą, kad jeigu tokia praktika įsigalės, tai ir kitos valstybinės įmonės darys tą patį. Aptarti galimi LPSK veiksmai, tarp kurių – susitikimas su įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Susiekimo ministerijos – vadovu.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!