Pramonės profesinių sąjungų federacija išsirinko vadovę

Spalio 16 d. Kaune įvyko Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) III ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. Jame vienbalsiai pirmininke ketverių metų metų kadencijai išrinkta Dalia Jakutavičė, iki šiol buvusi šviesaus atminimo Juozo Neverausko pavaduotoja.

Suvažiavime taip pat pristatyta LPPSF veikla per pastaruosius ketverius metus, padėkota aktyviausiems organizacijų vadovams ir atstovams, patvirtinti įstatai.

Pristatydama LPPSF veiklos ataskaitą D. Jakutavičė teigė, jog COVID-19 viruso pandemija pramonės sektoriaus bendrąja prasme stipriai nepaveikė, tačiau šiuo laikotarpiu teko spręsti pirmiausia su darbuotojų sauga ir sveikata susijusius iššūkius, nes dauguma įmonių turi strateginę reikšmę – tai elektros, vandens, šilumos tiekimo įmonės. Daugumoje šių įmonių buvo tinkamai pasirūpinta darbuotojų saugumu, suteiktos tinkamos priemonės.

Visgi skaudžiausiai ši krizė smogė aviacijos sektoriui – dėl apriboto judėjimo, aviakompanijos neteko daug planuotų kontraktų užtikrinančių skrydžius kitose šalyse.

Didžioji dalis skraidančio personalo (pilotai, skrydžių palydovai) ir orlaivių inžinieriai jau prieš pandemiją dirbo pagal individualios veiklos sutartis, kaip samdomi darbuotojai per agentūras, todėl Lietuvos valstybės išmokėtos subsidijos aviakompanijoms šių darbuotojų nepasiekė.

Kai kurios aviakompanijos skraidantį personalą nusprendė samdyti tik per agentūras pagal individualios veiklos sutartis: tiesiogiai įdarbintus skrydžio palydovus darbdavys skatina darbo sutartį nutraukti savo noru, kaip kompensaciją pasiūlydami premijas.

Motyvuojama tuo, jog darbuotojai neva sutaupys mažesnių mokesčių sąskaita, tik bėda ta, jog jie turi pasirašyti neaiškios paskirties susitarimus dėl paslaugos teikimo su tarpininkų bendrovėmis, kurios registruotos tokiose šalyse kaip Seišelių salos, Kipras, Šveicarija, kitaip tariant „mokesčių rojaus“ šalyse.

Vėliau Federacijos jaunimo ir moterų veiklą pristatė Jaunimo sektoriaus pirmininkė Jolita Šukytė ir Moterų sektoriaus pirmininkė Daiva Skrupskelienė.

Pagal pramprof.lt informaciją

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!