Į Seimą kandidatuojančių partijų atsakymai į LPSK klausimus

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija rugsėjo 11 d. kreipėsi į visas Seimo rinkimuose  kandidatuojančias partijas, prašydama atsakyti į šiuos klausimus:

 1. Ką manote apie mokesčių progresyvumą Lietuvoje? Ar jis pakankamas? Koks jis turėtų būti?
 2. Ar pritariate universalių bazinių pajamų idėjai? Kodėl?
 3. Koks Jūsų požiūris į privataus verslo rėmimą viešaisiais pinigais švietimo ir sveikatos apsaugos sektoriuose? Ar pritartumėte idėjai, kad valstybė finansuotų tik valstybės ir savivaldybių įstaigas?
 4. Kiek didės gyventojų pajamos pagal numatytas priemones Jūsų partijos programoje?
 5. Ką manote apie Nacionalinę kolektyvinę sutartį? Ar ji neturėtų būti išplėsta maksimaliam darbuotojų ir darbdavių ratui, būti turiningesnė?
 6. Baudos darbdaviams už darbo teisės pažeidimus dabar yra labai mažos, ar manote, kad reikia griežtinti atsakomybę už tai?
 7. Pasisakote už viešojo sektoriaus centralizaciją ar decentralizaciją? Kodėl?
 8. Jei laimėtumėte daugumą Seime, kokias naujas reformas inicijuotumėte?
 9. Ar sutinkate su tuo, kad darbo tarybos ten, kur yra profesinės sąjungos, yra perteklinės ir jų reikėtų atsisakyti? Jeigu taip, ką ir kada ketinate daryti?
 10. Ką konkrečiai keistumėte Darbo kodekse ar manote, kad keisti nieko nereikia?
 11. Viešųjų pirkimų procedūrose dažnai laimi siūlantieji mažiausią kainą, dėl ko nukenčia darbuotojų atlyginimai, o kartu ir darbų kokybė. Ar ketinate šią praktiką keisti?

Gauti atsakymai:

Laisvės partija

Lietuvos socialdemokratų partija

Liberalų sąjūdis

Centro partija – tautininkai

Krikščionių sąjunga

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!