Išrinkta nauja LSSO prezidentė

Spalio 1 d. įvyko X Lietuvos slaugos specialistų organizacijos (LSSO) kongresas. Kongreso renginyje dalyvavo LSSO direktorių taryba, LSSO skyrių tarybų nariai ir LSSO specialybių draugijų pirmininkai.

Kongrese išklausyta LSSO prezidentės bei viceprezidenčių veiklos ataskaita, svarstomi aktualūs LSSO valdymo klausimai, renkama nauja prezidentė, viceprezdientai, svarstoma LSSO veiklos strategija bei priimta rezoliucija.

Buvo patvirtinti naujai pakoreguoti LSSO įstatai, kurių pagrindinis pokytis – numatoma galimybė organizuoti LSSO valdymo organų posėdžius nuotoliniu būdu, kaip alternatyva fiziniams susirinkimams, nes Covid-19 situacija šalyje kelia naujus iššūkius ir reikalauja lankstesnio požiūriu ir naujų darbo metodų paieškos.

Išrinkta nauja vadovybė: LSSO prezidente vienbalsiai išrinkta Aušra Volodkaitė, turinti ilgametę LSSO veiklos patirtį. Viceprezdientėmis išrinktos Daiva Jomantienė (Telšių skyrius), ir Aistė Raulušaitienė, kuri pratęs savo darbą šiose pareigose dar vieną kadenciją.

LSSO kongreso dalyviai šiltai atsisveikino su kadenciją baigusia LSSO prezidente Danute Margelienė ir dėkojo už ilgametį darbą atstovaujant slaugytojus.

LSSO biuro informacija

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!