Kaip darbe apsaugoti asmenis, patiriančius riziką susirgti COVID-19

Valstybinė darbo inspekcija parengė rekomendacijas darbdaviams kaip apsaugoti riziką susirgti COVID-19 liga patiriančius asmenis nuo užsikrėtimo darbo metu. Dokumente taip pat yra ir patarimai, kaip nesukelti darbuotojų, esančių didesnėse rizikos susirgti sunkia COVID-19 liga grupėse, diskriminavimo.

“Siekiant tinkamai suvaldyti COVID-19 ligos plitimą trumpuoju laikotarpiu ir užtikrinti COVID-19 ligos prevenciją, privaloma atnaujinti profesinės rizikos vertinimą įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje, atsižvelgiant į darbuotojų susirgimo COVID-19 liga grėsmę”, – rašome rekomendacijose.

Birželio 10 d. Vyriausybės patvirtintame koronaviruso valdymo strategijos priemonių plane yra nustatyta, koronaviruso ir kitų sunkių užkrečiamų ligų rizikos grupei priskiriami 65-erių ir vyresni gyventojai.

Minėtoje strategijoje yra išaiškinta, jog asmenų  priskyrimas patiriantiems  riziką  susirgti  ar riziką susirgti sunkiai galimas  pagal asmeninės rizikos laipsnį ir socialinės rizikos laipsnį. Asmeninės rizikos laipsnis suprantamas kaip  asmens  rizika,  susirgus  virusu,  neišgyventi arba  turėti  rimtų  sveikatos  problemų. Socialinės rizikos laipsnis priklauso  nuo asmens  kontaktavimo su aukšto asmeninės rizikos laipsnio asmenimis, taip pat su infekuotais ar galbūt infekuotais asmenimis, gausiais artimais kontaktais su daug žmonių.

Išskiriami trys rizikos  laipsniai,  kur: 1 reiškia aukštą rizikos  laipsnį, 2 –vidutinį rizikos laipsnį, 3 –žemą rizikos laipsnį. Atskirų asmenų grupių ir rizikos laipsnių sąsajos, remiantis asmenine ir socialine rizikomis pavaizduotos čia:

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!