ETUC: paramos siekiančios įmonės privalo gerbti mokestines pareigas ir darbuotojų teises

ES šalyse narėse suteikiama tiesioginė parama kompanijoms, paveiktoms COVID-19. Pati ES taip pat įsipareigojo įsipareigojo įgyvendinti skirtingų finansinių instrumentų, kad prisidėtų prie įmonių veiklos ir jų darbuotojų darbo vietų išsaugojimo.

Teikiant finansinę paramą iš viešųjų lėšų, kai kurios valstybės siekia tai surišti su tam tikromis sąlygomis ją gauti norinčioms įmonėms. Danija jau atsisakė teikti paramą toms kompanijoms, kurios registruotos mokesčių rojuose, kurios yra bandžiusios išvengti savo mokestinių pareigų ar kurios sveikatos ir ekonominė krizės akivaizdoje pasirinko išmokėti dividendus ir bonusus. Belgija planuoja pasukti tuo pačiu keliu.

Europos profesinių sąjungų konfederacija sveikina tokius veiksmus ir ragina Europos Sąjungą ir visas valstybes nares pasekti šiuo pavyzdžiu ir apsispręsti dėl panašių sąlygų teikiant finansinę pagalbą įmonėms.

Anot ETUC, būtų teisinga, kad finansinę paramą gautų tik tos įmonės, kurios skaidriai ir sąžiningai laikėsi taisyklių tiek dėl mokestinių pareigų, tiek tinkamai elgėsi su savo darbuotojais. Taip pat paanšūs principai turėtų galioti ir ES priimtomis ir planuojamomis finansinės priemonėmis COVID-19 kontekste.

Kad būtų išvengta nesusipratimų, ETUC reikalauja, kad paramą gavusios kompanijos teiktų kasmetines viešas ataskaitas, kaip jau dabar yra nustatyta bankams ir investicinėms firmoms nuo 2015 m. vasario 1 d. (Direktyva 2013/36/ES; Europos Parlamentas ir Europos taryva 2013 birželio 26).

Kalbant apie tarptautines korporacijas, sąlygos turėtų būti aukštesnės ir reikalaujama ne tik mokesčių skaidrumo irnpagarbos darbuotojų teisėms, bet ir gerbti Jungtinių Tautų pagrindinius verslo ir žmogaus teisių, užimtumo ir aplinkos apsaugos principus visoje jų vertės grandinėje.

Parengta pagal Europos profesinių sąjungų konfederacijos informaciją

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!