Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos 

  • 540 mlrd. Vakar Europos Sąjungos finansų ministrai po ilgų diskusijų susitarė dėl bendrosios skolos ir taip atrakino 540 mlrd. eurų paketą, skirtą ES ekonomomikai padėti sušvelninti neigiamas sveikatos krizės pasekmes. Žalia šviesa uždegta SURE iniciatyvai, bet nesusitarta dėl vadinamųjų „korona obligacijų“, kurių siekė ETUC. Daugiau apie Euro grupės susitikimą čia (angl.) ir čia (liet.).

  • ESTR. Europos Komisija skelbia viešas konsultacijas dėl Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo. Naujojo žaliojo kurso ir sąžiningos pertvarkos kontekste ESTR problematika tampa ypač aktuali. Daugiau apie tai sužinoti ir savo indėlį galite pateikti per čia; komunikatą rasite čia (liet.). Skubėti nebūtina – tai socialiniai partneriai ir kitos suinteresuotos grupės galės padaryti iki šių metų lapkričio.

  • Skaitmenizacija. Paskelbta, kad socialiniai partneriai parengė susitarimą dėl darbo pasaulio skaitmenizacijos. Šiame susitarime akcentuojami: partnerystė tarp darbdavių ir darbuotojų; atstovų; skaitmeninių įgūdžių gerinimas ir užimtumo užtikrinimas; atsijungimo ir prisijungimo būdai; dirbtinis intelektas ir žmogaus vaidmuo užtikrinant jo kontroliavimą ir, žinoma, pagarba asmens orumui. Daugiau – čia (liet.).

  • ECB. Europos profesinių sąjungų konfederacija kreipėsi į Europos centrinio banko prezidentę Christine Legarde, prašydama patikslinimo dėl ECB kovo 18 d. paleistos PEPP Skubios turto pirkimo dėl pandemijos programos (angl. Pandemic Emergency Purchase Programme) iniciatyvos laikotarpio ir skirtinų išteklių rėmų. Kadangi pagal pradinį sumanymą ji turėtų trukti iki 2020 m. pabaigos, ETUC ragina nuspręsti jos veikimo neapriboti laiko terminais ar skiriamų išteklių limitu. Daugiau ieškokite čia (liet.).

  • Pranešėjai. Daug įtakingų profesinių sąjungų, NVO sektoriaus bei įvairių institutų pasirašė kreipimąsi į svarbias institucijas. Pastarajame pabrėžiama, kad apie politinių ar verslo struktūrų piktnaudžiavimą, žalą viešajam interesui pranešančių asmenų svarba krizės sąlygomis dar labiau išauga, dėl to būtina užtikrinti tinkamą pranešėjų apsaugą. Daugiau apie tai čia (liet.).

  • Maisto sektorius. Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo profesinių sąjungų federacijos (EFFAT) atstovaujami sektoriai ypač paveikti sveikatos krizės. Dėl to sukurta speciali platforma, kur fiksuojamas COVID-19 poveikis, aprašoma nacionalinė patirtis, vyriausybių ir socialinių partnerių susitarimai, siekiant sušvelninti krizės padarinius. Daugiau – ČIA

  • Grėsmė. Vis garsiau kalbama, kad kai kurios valstybės, pasinaudodamos COVID-19 sukelta krize kaip pretekstu, priima nedemokratinius, veikiausiai ir po krizės šalių gyvenimui įtakos turėsiančius politinius sprendimus. Tokia rizika – ir ES. Nors dažniausiai girdime apie Vengrijos kelią autokratinio valdymo link, ji – ne vienintelė. Daugiau informacijos rasite čia, ETUC pozicija – čia.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!