Krizės metu pranešėjų vaidmuo dar svarbesnis

Daugybė organizacijų, tarp jų – ir Europos profesinių sąjungų konfederacija – ragina tinkamai ginti tuos asmenis, kurie praneša apie žalą, piktnaudžiavimą ir rimtą kenkimą, padaromus per COVID-19 sukeltą krizę.

Pasirašiusios organizacijos taip pat ragina visus gyventojus ir darbuotojus dalyvauti siekiant užtikrinti, kad mūsų vyriausybės, korporacinės institucijos ir rinkos išliktų atskaitingos, ir ginant visų žmonių teises ir laisves. Pandemija taip pat parodė atskaitomybės svarbą ir poreikį reguliariai bei patikimai informacijai iš mūsų viešų institucijų ir lyderių. Kiekvienos paveiktos šalies žmonės turi žinoti tiesą apie ligos plitimą tiek lokaliai, tiek globaliai, kad galėtų veiksmingai reaguoti ir padėti apsaugoti savo bendruomenes. Deja, mes jau matėmė piktnaudžiavimo ir netinkamo valdymo pavyzdžių, susijusių su COVID-19 krize.

Vis didesnį rūpestį keliančios sritys apima sveikatos sistemos pajėgumus ir veiklą, viešuosius pirkimus, sveikatos, saugos ir darbo teisės pažeidimus, neteisingas ir blogai pasiruošusias globalias tiekimo grandines, nesąžiningos konkurencijos praktikas, piktnaudžiavimą rinkose ir asmenų privatumo teisių reikšmingų pažeidimų – net skaitmeninio individų sekimo. Skaidrus duomenų rinkimas yra esminis aspektas.

Šios temos tampa dar svarbesnės, kai apsauga, įprastai suteikiama fundamentalių demokratijos ramsčių, yra apribojama arba apeinama. Parlamentai ir demokratiniai susivienijimai dalyje šalių susiduria su apribojimais. Kai kurių vyriausybių naudojimasis ypatingomis galiomis be tinkamos visuomenės priežiūros ir skaidrumo sukuria riziką peržengti ribas ir galimam piktnaudžiavimui. Tokiomis aplinkybėmis pranešėjai (angl. whistleblowers) gali suvaidinti esminį ankstyvo įspėjimo vaidmenį. Jie yra korekcinis mechanizmas bet kokioje visuomenėje – ypač per globalią sveikatos krizę, kai tai gali nulemti gyvybę arba mirtį. Dėl to norime padrąsinti visus gyventojus ir darbuotojus padėti užtikrinti tinkamą atskaitomybę ir padėti apsaugoti žmogaus teises ir laisves savo šalyse.

Per šią pandemiją jau matėme tokių pažeidimų. Didžiausią kainą dėl to teks sumokėti pažeidžiamiausiems bendruomenių nariams. Dėl to pranešėjų pranešimai apie netinkamus veiksmus yra veiksmingas įrankis su tuo kovoti ir apsisaugoti nuo veiksmų, kenkiančių viešajam interesui. Mūsų organizacijos ragina viešąsias ir korporacines institucijas tinkamai saugoti tuos, kurie atskleidžia žalą, piktnaudžiavimą ir rimtą netinkamą elgesį per COVID-19 krizę bei vėliau.

Negerovių atskleidimas yra būtinas išvengiant didelių nelaimių ir sumažinant krizės poveikį mums visiems, ypač – pažeidžiamiausiems mūsų visuomenės nariams ir mūsų demokratinėms sistemoms.

Kreipimą pasirašiusios organizacijos:

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!