EK vadovė: kolektyvinės derybos būtinos socialinės rinkos ekonomikai

Sausio 7 d. įvyko svarbus Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) susitikimas su Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Jame aptarti Europos darbuotojų prioritetai.

Ursula von der Leyen anksčiau pabrėžė, kad per pirmąsias 100 vadovavimo dienų atkreips dėmesį į tai, kad „kiekvienas Europos Sąjungos darbuotojas turėtų tinkamą minimalų darbo užmokestį“. Sausio 14 d. Europos Komisija paskelbs konsultacijas šiuo klausimu.

Susitikime taip pat aptarta ir kolektyvinių derybų tematika. Ursula von der Leyen išsakė nuomonę, kad kolektyvinės derybos yra labai svarbios socialinės rinkos ekonomikai ir paprašė ETUC parengti siūlymus, kaip kolektyvinės derybos galėtų būti stiprinamos kiekvienoje valstybėje narėje.

Kalbėta ir apie kitus Europos Komisijos prioritetus: būtinybę inicijuoti darbo užmokesčio skaidrumą, teikti pagalbą darbuotojams, pereinant prie naujų darbo formų, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumų panaikinimo, socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo, aktyvaus profesinių sąjungų įtraukimo į diskusijas dėl Europos ateities bei kitą “Brexit” derybų etapą.

ETUC generalinis sekretorius Luca Visentini, be kita ko, pabrėžė, kad „profesinėms sąjungoms tenka svarbus vaidmuo atkurti pasitikėjimą Europa tarp dirbančių žmonių“. Šį susitikimą generalinis sekretorius įvertino kaip stipraus socialinio dialogo su naujos sudėties Europos Komisija pradžia.

Pagal ETUC informaciją parengė Janina  Matuizienė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!