NŽT prasidėjo derybos dėl kolektyvinės sutarties

Nacionalinės žemės tarnybos profesinė sąjunga inicijavo ir pradėjo derybas dėl darbovietės lygmens kolektyvinės sutarties sudarymo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos.

Tarnybos lygmens kolektyvinės sutarties projekte yra numatytos šalių tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybės, darbuotojų darbo, socialinės ir ekonominės sąlygos bei garantijos.

„Prisistatydami kolektyvinėms deryboms darbdaviui aiškiai suformulavome savo reikalavimus ir pasiūlymus, kaip numatyta Darbo kodekso 188 straipsnyje. Nemažai idėjų kolektyvinės sutarties projektui „pasisėmėme“ iš pastaruoju metu Žemės ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų perkėlimo kontekste oficialiai nuskambėjusių pasiūlymų ir lengvatų, socialinių, ekonominių sąlygų pagerinimų. Pavyzdžiui, kolektyvinėje sutartyje sieksime užfiksuoti ir įtvirtinti tokias nuostatas, kaip kelionėje į darbą ir iš darbo sugaišto laiko įskaičiavimą į darbo laiką, kelionės išlaidų kompensavimą, nuotolinio darbo dienų skaičiaus didinimą, automobilių statymo vietų, mobilių darbo priemonių užtikrinimą esant įvairiausiems pokyčiams, susijusiems su darbo vietos perdislokavimu, geografiniu pasikeitimu. Tai turi būti taikoma ne tik centrinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) padalinio, bet ir visiems kitiems NŽT darbuotojams, dirbantiems 50-yje teritorinių padalinių“,- skelbia NŽT profsąjungos derybininkai.

Derybų metu ir kolektyvinės sutarties vykdymo laikotarpiu NŽT profsąjunga bene daugiausia dėmesio skirs darbo užmokesčio klausimams. „Nacionalinės žemės tarnybos dirbančiųjų atlyginimai yra vieni mažiausių tarp visų Žemės ūkio ministerijos pavaldume esančių įstaigų. Darbo krūviai auga, funkcijų daugėja, o mūsų tarnybos dirbantieji atlygio prasme vertinami kur kas prasčiau už kolegas iš kitų ministerijos valdymo srities organizacijų“,- teigia NŽT profsąjungos pirmininkas Audrius Gelžinis.

NŽT kolektyvinės sutarties projekte yra numatytas profsąjungos narių profesinis draudimas, profsąjungos atstovų dalyvavimas darbo grupėse ir komisijose dėl struktūrinių, pareigybinių pokyčių, reorganizacijų. Profsąjungos atstovų dalyvavimas pasitarimuose ir posėdžiuose dėl darbo apmokėjimo, darbo organizavimo, dėl viršvalandžių, dėl darbo krūvių, profsąjungos narių vertinimo ir kitais klausimais, kurie susiję su darbo ir gyvenimo sąlygų gerinimu, kaip numatyta Profesinių sąjungų įstatymo 12 str.

Pirmajame kolektyvinių derybų darbo grupės posėdyje buvo susitarta dėl derybų tvarkos, organizacinių klausimų ir derybų trukmės. Bendru sutarimu priimtas sprendimas, kad derybos dėl kolektyvinės sutarties turi baigtis iki 2020 metų vasario 1 d. Antrasis derybinės darbo grupės posėdis numatytas 2019 m. spalio 24 d.

NŽT profeisnė sąjunga yra Lietvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos dalis.

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!