Profesinės sąjungos nekonkuruoja su kitais paramos gavėjais

Šiemet pirmą kartą šalia 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM), skiriamo paramos gavėjams, ir 1 proc., skiriamo politinėms partijoms, gyventojai gali papildomai skirti 1 proc. pajamų mokesčio ir profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams.

Profesinės sąjungos ir iki šiol pretendavo į 2 procentus nuo GPM paramos gavėjams, tačiau tai buvo labiau teorinė galimybė. „Mes nuolat turėjome konkuruoti su kitais paramos gavėjais: nevyriausybinėmis organizacijomis, darželiais, mokyklomis, gausybe globos įstaigų, nors mūsų ir šių organizacijų misija ir tikslai – skirtingi. Todėl atskira eilutė profesinėms sąjungoms Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme yra reali galimybė sustiprinti darbuotojų atstovavimą ir gynybą“, – komentuoja Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkė Inga Ruginienė.

Vadinamoji industrinė demokratija – darbuotojų įsitraukimas sprendžiant ekonominius ir socialinius klausimus – padeda užtikrinti darbo rinkos, ekonomikos ir visuomenės gyvenimo stabilumą. Deja, Lietuvoje tai apleista sritis, narystė profesinėse sąjungose mūsų šalyje menka, o tai lemia blogą praktiką, kad žmonėms nėra atstovaujama.

„Turime netolygią socialinę ir ekonominę raidą, kuri įvardijama kaip viena iš grėsmių nacionaliniam saugumui. Dėl to ypač svarbu kuo aktyviau įsijungti į procesus, kurie mažintų turtinę nelygybę, socialinę ir regioninę atskirtį, stabdytų emigraciją ir padėtų siekti tvaraus ekonominio augimo, – sako I. Ruginienė. – Tai padaryti įmanoma tik sustiprinus pagrindinį įrankį tam pasiekti – profesines sąjungas. Kai darbuotojai jaučiasi dalimi procesų, vykstančių aplink jį, juose dalyvauja, jie tampa patys atsakingi už savo aplinką ir drįsta reikalauti atsakomybės iš turinčiųjų sprendimo galią“.

Vis dėlto nenorintys ar negalintys tapti profesinių sąjungų nariais, jas gali paremti finansiškai patys dėl to nė kiek nenukentėdami. Pildydami prašymo formą (FR0512 formos 4 versiją) gyventojai turėtų įrašyti pasirinktos profesinės sąjungos ar jų susivienijimo kodą. Tame pačiame prašyme galima nurodyti ir paramos gavėją, kuriam norima skirti 2 proc. nuo savo sumokėto pajamų mokesčio, bei politinę partiją.

Šią prašymo formą reikia pateikti iki 2019 m. gegužės 2 d.

Atkreiptinas dėmesys, kad gyventojai, kurie 2018 m. ar anksčiau pateikė prašymus skirti profesinei sąjungai ar jų susivienijimui iki 2 procentų pajamų mokesčio, turi pateikti naujus prašymus. Juose reikia nurodyti, kad profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui skiriama 1 procento pajamų mokesčio dalis. Vienu prašymu 1 proc. galima skirti iki 2022 metų.

Kaip skirti paramą LPSK – čia.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!