Įvyko LPSK tarybos posėdis

Gruodžio 13 d. įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) posėdis. Jis prasidėjo Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus Jono Griciaus pranešimu apie naujojo Darbo kodekso monitoringą.

Anot pranešėjo, Valstybinė darbo inspekcija nėra visagalė dėl visko, kas susiję su Darbo kodeksu: „Tik laikas ir politikų valia gali keisti DK nuostatas. Mes tik stebime, kaip jis veikia, o jūs turite kreiptis, jei matote pažeidimų. Apmaudu, kad daug signalų negauname“, – kalbėjo VDI vadovas. Jis informavo, kad nuo šiol darbo inspektoriams yra nurodyta, kad šie, vykdydami planinius tikrinimus, bendradarbiautų su įmonių profesinėmis sąjungomis.

J. Gricius taip pat kritiškai įvertino naują VDI funkciją, kai ji turi duoti ar neduoti sutikimą atleisti profesinės sąjungos valdomojo organo narį. Pasak jo, labai sunku įrodyti, kad jis atleidžiamas dėl diskriminacijos, susijusios su profsąjungine veikla.

Susirinkusieji turėjo daug pastebėjimų iš praktinės DK taikymo pusės ir klausimų, į kuriuos kartus su vadovu atsakinėjo ir VDI Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Šarūnas Orlavičius. Konstatuota, jog dėl klausimų gausos būtų tikslinga rengti daugiau susitikimų su VDI atstovais.

LPSK pirmininkė Inga Ruginienė pristatė LPSK ataskaitą. Ji plačiai apžvelgė, kas nuveikta dirbant su Seimu ir Vyriausybe, kokie žingsniai padaryti siekiant gerinti LPSK įvaizdį, pristatyti tarptautinio bei projektinio darbo rezultatai bei informuota apie darbus kitiems metams.

Vėliau įvyko diskusija apie dabartinę padėtį švietime ir viešajame sektoriuje, apie LPSK poziciją panašiais atvejais, kai profesines sąjungas ima telkti iki šiol jas peikę veikėjai (A. Tapino atvejis), o didžiausias profesinių sąjungų centras lieka nuošalyje.

Asociacijos „LPSK jaunimas“ pirmininkas Tomas Jakutavičius pristatė asociacijos 2018 m. veiklos ataskaitą. Veiklos, anot jos, daugėja, ragino organizacijas pastebėti jaunus žmones, duoti jiems daugiau veiklos.

LPSK generalinė Janina Matuizienė pristatė regioninių centrų nuostatų projektą. Diskusijoje akivaizdžiai išsiskyrus nuomonėms, nuspręsta sudaryti darbo grupę, kurioje būtų susitarta dėl to, kas yra LPSK regioninis centras ir kokios jo funkcijos. Tai pačiai grupei patikėta koreguoti ir LPSK tarybos reglamentą.

Į darbo grupę deleguoti Raimondas Tamošauskas, Regina Dvaržeckytė, Janina Matuizienė, Birutė Daškevičienė ir Jovita Jančiauskienė.

Antrąją dieną LPSK Moterų centro pirmininkė Irena Petraitienė pristatė Moterų centro ataskaitą, o LPSK projektų vadovė Danutė Šlionskienė skaitė pranešimą „Mokymai įmonių nefinansinės informacijos analitikams“ (projekto „Cenofija“ sklaidos renginys).

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!