Teisingumo ministerijos siūlymai būtų žalingi probacijos pareigūnams

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijai (LTPF), susipažinusiai su siūlomais Baudžiamojo, Bausmių vykdymo, Baudžiamojo proceso kodeksų ir Probacijos įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimų projektais, kelia susirūpinimą tai, kad jie ne tik galimai apsunkins darbą probacijos pareigūnams, bet ir pablogins visuomenės saugumo situaciją.

Apie tai LTPF raštiškai informavo teisingumo ministrą Elviną Jankevičių, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą bei Kalėjimų departamentą prie Teisingumo ministerijos.

LTPF atkreipia dėmesį, kad, priėmus siūlymus, probacijos pareigūnams būtų dar labiau padidintas krūvis prižiūrint, kontroliuojant ir į visuomenę grąžinant teistus asmenis. Tai daroma nepaisant to, kad jau dabar aiškiai matomas probacijos pareigūnų stygius ir materialių išteklių trūkumas. Kyla didelė rizika, kad Lietuvos probacijos tarnyba (LPT) nesugebės tinkamai vykdyti jai nuo 2019 m. sausio 1 d. numatomų funkcijų. Probacijos pareigūnai informuoja, kad šiuo metu – ypatingai didžiuosiuose miestuose – jie dirba su dvigubai ar net trigubai didesniu krūviu nei numatyta.

Nors LPT bandoma kuo greičiau užpildyti turimus laisvus etatus, tačiau dėl darbo sudėtingumo, didelio krūvio, didelės atsakomybės ir neadekvataus darbo užmokesčio į tarnybą sunku pritraukti bei išlaikyti pareigūnus. Didinant krūvį, bet nekeliant atlyginimų kyla rizika dėl dar didesnio specialistų nubyrėjimo ir LPT tolesnio silpnėjimo.

Dėl norimų pavesti papildomų funkcijų bei padidinti prižiūrimų asmenų skaičių reikėtų ne tik daugiau pareigūnų, bet ir papildomų lėšų tarnybiniams automobiliams bei naujai įrangai įsigyti. Pavyzdžiui, siūloma, kad asmenims, kuriems apribojama laisvė, būtų vykdoma intensyvi priežiūra elektroninėmis stebėjimo priemonėmis. Teisės aktuose įtvirtinus imperatyvią nuostatą dėl nuteistojo intensyvios priežiūros, LPT disponuojami elektroninio stebėjimo priemonių resursai neužtikrins šios nuostatos įgyvendinimo. Profesinės sąjungos žiniomis, šiuo metu LPT turi galimybę naudotis iki 125 elektroninio stebėjimo įrangos komplektais bei planuojama įsigyti dar apie 200 elektroninio stebėjimo įrangos komplektų, tačiau ir šios įrangos pagal siūlomą teisinį reglamentavimą nepakaks.

Dėl šių priežasčių LTPF papildomų funkcijų pavedimą Lietuvos probacijos tarnybai mato kaip rizikingą ir pirma siūlytų sutelkti dėmesį į dabartinių LTP problemų sprendimą. Situacija sudėtinga: LPT lėšų stipriai trūksta, nėra investuojama ne tik į pareigūnų atlyginimus, bet ir į įrangą. Ar didinti krūvį tikrai geriausias sprendimas?

LTPF informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!