Pritarta Prezidentės siūlymams dėl mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos

Gruodžio 10 d. Prezidentūroje buvo aptartos praeitą savaitę šalies vadovės Dalios Grybauskaitės pateiktos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo pataisos. Į susitikimą su Prezidentės patarėjais buvo kviesti visų švietimo profesinių sąjungų bei mokyklų vadovų interesams atstovaujančių organizacijų vadovai. Susitikime dalyvavo visi kviestieji, išskyrus streikuojančios LŠDPS atstovai.

Prezidentės pataisų tikslas – supaprastinti ir tiksliau reglamentuoti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarką bei jo įgyvendinimą. Prezidentė pasiūlė į vieną vietą sujungti I ir II dabartinio modelio „kišenes“, įtraukiant ir vadovavimo klasei veiklas. Po diskusijų sutarta, jog ši mokytojo etato dalis – kontaktinės valandos – etate sudarys nuo 1010 iki 1410 valandų. Valandos, susijusios su veikla mokyklos bendruomenei ir profesiniu tobulėjimu, etate sudarys nuo 102 iki 502 valandas. Įstatymo 5 priedo pakeitimuose atsispindi ir daugelis lapkričio 29 d. vykusio ŠMM ir švietimo profesinių sąjungų susitikimo metu aptartu dalykų – didesnis valandų skaičius skiriamas pasiruošti pamokoms, taip pat, minimalus klasės vadovui skiriamų valandų kiekis. Labai svarbu, kad įstatyme įtvirtinta nuostata, jog ne rekomendacijos, o švietimo ir mokslo ministro įsakymais bus aiškiai reglamentuoti dabar daugybę ginčų nei konfliktų mokyklose sukėlę dalykai – mokytojo darbo krūvio nustatymas, veiklos, susijusios su profesiniu tobulėjimu bei veiklos mokyklos bendruomenei, taip pat, ir mokytojo darbo grafiko sudarymo taisyklės.

Etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos modeliui Prezidentė siūlo ir visiškai naują dalyką – svertinį pareiginės algos koeficiento koeficientą, kuris Vyriausybės nutarimu turėtų būti įvestas nuo 2020 m. sausio 1 d. Šio kintamo dydžio įvedimas leis planuoti mokytojų atlyginimų didinimą ilgesnėje perspektyvoje.

Skubos tvarka pateiktas teisės aktas trečiadienį bus svarstomas Seimo Švietimo ir mokslo komitete.

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos informacija
Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!