Baltijos šalių transporto profesinių sąjungų susitarimas

Rugsėjo 27-28 dienomis Tauragėje įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo susitikimas, kuriame, be kita ko, pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Estijos ir Latvijos transporto profesinėmis sąjungomis.

Forumo pirmininkas Ramūnas Narbutas (nuotr. kairėje) informavo, kad šiuo metu nevyksta kolektyvinės derybos su Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacija ,,Linava“, tačiau tikimasi, jog jos prasidės po įvykusio „Linavos“ kongreso.

Forumo susirinkime išklausyta įmonių profesinių sąjungų pirmininkų informacija apie vykstančias kolektyvines derybas. Nors privačios kompanijos konkuruoja dėl darbuotojų žadėdamos jiems geresnius atlyginimus, tačiau darbo sąlygos dažnai jose nėra tinkamiausios. Darbuotojai priversti dirbti viršvalandžius, kad galėtų uždirbti 1300 eurų, o Tauragės autobusų vairuotojų atlyginimai net ir su viršvalandžiais siekia 700 eurų, panašiai yra ir UAB ,,TOKS“ Be to, čia vairuotojas privalo rankomis nuplauti autobusą, nes tai numatyta pareiginiuose nuostatuose.

Taip pat konstatuota, kad ligi šiol daugelyje bendrovių su profesinėmis sąjungomis nėra suderinti ir darbo apmokėjimo nuostatai.

Vėliau įvyko susitikimas su Estijos transporto ir kelių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininku Ullar Kallas ir Latvijos komunalinių paslaugų ir transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininku Juris Kalnins.

Svečias iš Estijos informavo, kad baigėsi kolektyvinės derybos dėl  minimalaus atlyginimo dydžio ir  sutarta, kad nuo sausio 1 d. jis bus 540 eurų.

2018 m. Estijoje pasirašytos 7 šakinės kolektyvinės sutartys. Šiuo metu vairuotojams pagal  pasirašytą susitarimą mokami 895 eurai per mėnesį, o 2019 m. bus mokamas 950 eurų atlyginimas. Estijoje vidutinis atlyginimas yra 1030 eurų. Šakiniame susitarime sutarta, kad vairuotojams bus skiriamos 35 kalendorinės dienos atostogų.

Estijoje, kaip ir kitose Baltijos šalyse, trūksta vairuotojų ir visiškai neseniai atlikus apklausą paaiškėjo, kad 74 % vairuotojų yra iki 55 metų ir tik  7  % – iki 35 metų. Neseniai sutarta, kad nuo sausio 1 d. krovininio transporto vairuotojai uždirbs 1000 eurų, (šiais metais – 670 eurų).

Latvijos transporto profesinės sąjungos pirmininkas informavo, kad šalyje yra sutarta, jog mokesčių politika Latvijoje nesikeis 3 metus. Minimalus atlyginimas Latvijoje yra 430 eurų, o neapmokestinamasis pajamų dydis taikomas priklausomai nuo uždirbto atlyginimo. Latvijoje yra susitarta, kad profesinės sąjungos nario negalima atleisti be profesinės sąjungos komiteto sutikimo, jei jis išdirbo įmonėje ne mažiau 6 mėnesius. Sutarta, kad jeigu darbdavys moka dvigubai didesnį minimalų atlyginimą darbuotojams, 50 % mažinamas pajamų mokestis.

Anot svečio iš Latvijos šiemet Bauskės mieste įvyko autobusų vairuotojų piketai dėl mažų atlyginimų, nes norint pakankamai uždirbti vairuotojai turėjo dirbti 250 valandų per mėnesį. Latvijoje taip pat planuojama reglamentuoti, kad kolektyvinė sutartis galiotų tik profsąjungos nariams.

Vėliau susitikimo dalyviai lankėsi UAB ,,Tauragės autobusų parkas“.

Rugsėjo 28 d. buvo pasirašyta Estijos, Latvijos ir Lietuvos profesinių sąjungų bendradarbiavimo sutartis. Joje numatyta skatinti narių ir aktyvo bendravimą, bendradarbiavimą rengiant bendrus seminarus, pareiškimus  ir akcijas; nemokamai konsultuoti profesinių sąjungų narius klausimais, susijusias su darbo santykiais su darbdaviais ir teisėsaugos organais ir teikti pagalbą esant sudėtingoms deryboms savo valstybės teritorijoje.

Atsižvelgiant į profesinių sąjungos narių tarpvalstybinį mobilumą, profesinės sąjungos įsipareigojo rekomenduoti profesinių sąjungų nariams, pakeitus įsidarbinimo valstybę, tapti atitinkamos šalies profesinės sąjungos nariu.

transop

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!