Utenos rajono trišalės tarybos posėdis

Rugpjūčio 29 d. įvykusiame Utenos rajono trišalės tarybos posėdyje svarstyti paramos jaunoms šeimoms, lengvatų verslo liudijimams 2019 m. ir kiti klausimai.

Kaip informuoja Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Utenos rajono centro pirmininkė  Laimutė Taleikienė, pirmininkavusi Trišalės tarybos posėdžiui, jo pradžioje patvirtinta Trišalės tarybos posėdžių sekretorė, kuria rajono mero Alvydo Katino teikimu tapo savivaldybės Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė Rasa Slapšienė.

Savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė pristatė pakeitimus Utenos rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginiam veiklos planui. Trišalės tarybos nariai nedvejodami pritarė siūlomos priemonėms, skirtoms pagelbėti jaunoms šeimoms, t.y.: kiekvienam  pirmokui (tokių rajone jų yra 310) skirti po 50 eurų kuponą kanceliarinėms prekėms įsigyti; parama jaunoms šeimoms būsto nuomai kompensuoti; lengvatos jaunai šeimai gaunant paskolą būstui įsigyti; vaikams, gimusiems minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, numatomos 100 eurų vienkartinės išmokos, vėliau  numatoma gimus vaikui vienkartinę išmoką didinti iki 200 eurų.

Pritarta  ir  dar vienam  Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos  pristatytam klausimui „Dėl  Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, ir verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų nustatymui“. Šiuo sprendimu bus panaikinta minimalaus fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo riba, t. y. bus neribojama veiklos teritorija vykdomoms veikloms; mažinami mokesčiai, įsigyjant verslo liudijimus bei siekiant skatinti mokinių ir studentų verslumą jiems bus taikoma 100 proc. lengvata įsigyjant verslo liudijimus. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžiai, taikomi įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, Utenoje šiuo metu yra mažiausi lyginant su kitomis savivaldybėmis.

Daugiausia diskusijų posėdyje, anot L. Taleikienės, kilo svarstant Ingos Šakalienės, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos, pristatytą klausimą  „Dėl  Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“. Mat lyginant su praeitu laikotarpiu, būtinos dienos globos asmens namuose ir pagalbos į namus socialinių paslaugų valandiniai įkainiai, juos  perskaičiuojant, didėja. Vedėja tikino,  jog valandinių įkainių didėjimas yra būtinas, tačiau sprendimas buvo priimtas tik penkiems Trišalės tarybos nariams balsavus „už“ ir dviems susilaikius.

Trišalė taryba vienbalsiai  patvirtino Utenos rajono socialinių paslaugų centro nuostatus, papildytus nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojusiomis  Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo  nuostatomis, kuriose numatoma dalį funkcijų perkelti savivaldybėms.

Trišalė taryba taip pat pritarė Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui, kuriame  numatoma skolintis 2 investiciniams projektams finansuoti – lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ir lopšelio-darželio „Pasaka“ pastatams modernizuoti.

Posėdžio pabaigoje Trišalės tarybos pirmininku darbdavių atstovų teikimu patvirtintas Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos Utenos skyriaus pirmininkas Vaidas Lankauskas.

Utenos regiono informacija

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!