Paskubėkite registruotis į LPSK jaunimo konferenciją

Kovo 2-3 d. jaunieji LPSK nariai kviečiami į metinę Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos jaunimo sektoriaus ataskaitinę-rinkiminę konferenciją. Ji įvyks „Europa City Vilnius“ viešbučio konferencijų salėje.

Kadangi dalyvių registracija į renginį privaloma, šakų maloniai prašoma atsiųsti informaciją apie savo delegatus iš anksto. Organizacijas, turinčios mažiau nei 1000 narių, kviečiamos deleguoti po vieną asmenį. Organizacijos, turinčios daugiau nei 1000 narių, gali deleguoti po du asmenis. Organizacijos, turinčios  daugiau nei 2000 narių, – po tris asmenis į konferenciją.

Delegatai turi būti jaunesni nei 35 metų amžiaus. Norintys kandidatuoti į asociacijos “LPSK jaunimas” pirmininko, pirmininko pavaduotojo ar valdybos narių vietas turėtų būti jaunesni nei 33 metų amžiaus konferencijos dieną. 

Delegatai, norintys būti renkami eiti pirmininko, pirmininko pavaduotojo bei valdybos nario pareigas, turi iki vasario 23 dienos pateikti trumpą aprašymą apie save. Tai gali būti CV ar kitomis priemonėmis pateikta charakteristika apie delegatą. Renkamųjų asmenų prisistatymai vyks konferencijos metu.

Atvykstantieji iš kitų miestų, prašomi informuoti iš anksto, kad būtų galima užsakyti nakvynę viešbutyje “Europa City”. Nakvynės bei maitinimo išlaidas padengia organizatoriai.

Apie dalyvavimą konferencijoje prašome informuoti iki vasario 23 d. (tel. +37063843967 arba el. p. youth@lpsk.lt).

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!