Geteborgo socialinių reikalų susitikimo rezultatai ir tolimesni veiksmai

Vakar paskelbta lapkričio 17 d. Geteborge vykusio ES socialinių reikalų susitikimo darbo vietų ir ekonomikos augimo klausimais baigiamoji ataskaita, kurioje apžvelgiami susitikimo rezultatai bei tolimesni veiksmai.

Susitikimo metu iš esmės sutarta, kad Europai reikia tvirto ir realaus socialinio aspekto. Įsipareigojimas spręsti darbo rinkose kylančius uždavinius įtvirtintas Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos paskelbtu Europos socialinių teisių ramsčiu. Gruodžio 14 d. posėdžiausianti Europos Vadovų Taryba atsižvelgs į Geteborgo aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus ir socialinio aspekto klausimus svarstys diskusijose dėl Europos ateities.

Paskelbtoje ataskaitoje išskirti šie prioritetiniai poreikiai:

 

 

Šaltinis: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje